Anställda i byggbranschen – hög risk för allvarliga arbetsolycksfall

Pressmeddelande
17 maj 2022klockan 03.00

Byggbranschen stod för åtta procent av det totala antalet sysselsatta i privat sektor år 2020. Anställda i byggbranschen har högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för samtliga yrkesgrupper i privat sektor. Byggnadsträarbetare är de som löper störst risk för ett allvarligt arbetsolycksfall. Risken att drabbas är högst bland de yngsta och äldsta inom byggbranschen, visar en ny rapport med statistik från Afa För­säkring som släpps den 17 maj.

– Yrken i byggbranschen är bland de mest utsatta för arbetsolycksfall och arbetssjukdomar. Därför är det viktigt att kartlägga vilka händelser som orsakar allvarliga arbetsskador inom branschen, vilket vi gör i rapporten. Rapporten innehåller även statistik över sjukfrånvaro, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

År 2020 sysselsatte byggbranschen 242 000 arbetare i privat sektor. För män utgör yrkesgrupperna inom branschen tolv procent av samtliga sysselsatta i sektorn.

Byggnadsträarbetare löper högst risk att drabbas

Rapporten bygger på statistik över försäkringsärenden för de fem yrkesgrupperna betong-, bygg- och anläggningsarbete, byggnadsmålare, byggnadsträarbetare, elektriskt arbete och isolerings- och VVS-montörer.

– Flest arbetsolycksfall drabbar yrkesgruppen betong-, bygg- och anläggningsarbete. Det är också den största yrkesgruppen i branschen. Eftersom antalet sysselsatta skiljer sig mellan yrkesgrupperna behöver olycksfallen sättas i relation till sysselsättningen när man jämför grupperna, vilket vi gör till i rapporten, säger Elin Henriksson.

– När vi gör det ser vi att byggnadsträarbetare har högst risk för ett allvarligt arbetsolycksfall medan yrkesgruppen elektriskt arbete har lägst risk.

Ålder påverkar risken att drabbas

– Det är de yngsta och de äldsta inom byggbranschen som har högst risk att drabbas av ett allvarligt arbetsolycksfall. Yngre skadar sig oftare vid olyckor med maskiner och verktyg och när de skär sig på något. Äldre skadar sig oftare i fallolyckor, säger Elin Henriksson.

Handskador vanligast

– Den vanligaste skadan vid en arbetsolycka i byggbranschen är en handskada. Den vanligaste orsaken till en handskada inom byggbranschen är i samband med ett arbetsmoment där man arbetar med ett handhållet verktyg, till exempel kniv eller såg. 52 procent av samtliga arbetsolycksfall som leder till en handskada inträffar vid arbete med ett handhållet verktyg, säger Elin Henriksson.

Berättelser om olyckor och händelseförlopp

En takmontör föll på jobbet vilket ledde till en fraktur på bröstkotan och en sjukskrivning i mer än 30 dagar: ”Det var frost ute och jag halkade på plåten på taket och ramlade ner.”

En kvinna i yrket träarbetare, snickare, m.fl. berättar vad som hände när hon kapade reglar och fick sårskada på fingrarna, vilket ledde till medicinsk invaliditet: ”Jag skulle ta bort en spillbit och råkade då komma åt sågklingan.”

Risken för långvarig sjukfrånvaro har minskat

– Vi kan se att risken för långvarig sjukfrånvaro har minskat för byggbranschen de senaste åren. Muskuloskeletala diagnoser som ryggsjukdomar och reumatism är de klart vanligaste orsakerna till långvarig sjukfrånvaro, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken bidrar till förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Andreas Ek.

Mer information:
Statistiken i rapporten kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten Byggbranschen – allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro finns att ladda ner på: afaforsakring.se/statistikrapporter

Se en presentation av rapporten, webbinarium den 17 maj 2022 kl. 9.00–10.00 på Afa Försäkrings webbplats. Webbinariet går även att se på samma sida i efterhand.

Kontakt:
Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 42 57, elin.henriksson@afaforsakring.se 
Andreas Ek, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 42 76, andreas.ek@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.