Afa För­säkring rapporterar om allvarliga amputationsskador på jobbet

Pressmeddelande
18 april 2023klockan 03.00

Afa För­säkring släpper en ny rapport som analyserar allvarliga arbetsolyckor som lett till amputationsskador. Statistiken visar att det är vanligast att förlora ett finger vid en allvarlig arbetsolycka som lett till en traumatisk amputation. Metall- och övrigt industriellt arbete, byggnadsträarbetare och livsmedelsarbete är exempel på yrkesgrupper som drabbas av denna typ av arbetsolycka, vilket ofta sker vid arbete med maskiner.

– Den vanligaste amputationsskadan är att man förlorar ett eller flera fingrar och står för 90 procent av alla amputationsskador och orsakar en genomsnittlig medicinsk invaliditet på fyra procent. Den näst vanligaste amputationen sker vid förlust av en hand eller handled och står för sex procent av skadorna, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Yrkesgrupper som drabbas

Metall- och övrigt industriellt arbete, byggnadsträarbetare och livsmedelsarbete är de yrkesgrupper som drabbas oftast av amputationsskador vid olyckor med maskiner för bearbetning och framställning. Olyckor med handhållna verktyg och maskiner är vanligast inom metall- och övrigt industriellt arbete, byggnadsträarbetare och betong-, bygg- och anläggningsarbete, säger Emil Askestad.

Rapporten visar också att klämskador, hantering av dörrar och portar samt att lasta, lossa, lyfta och bära tunga föremål är andra vanliga orsaker till amputationsskador på jobbet.

Fingrarna sågades av i bandsågen

En man i åldern 56–64 år, som arbetar inom metall- och övrigt industriellt arbete, berättar om vad som hände när han skadade sig allvarligt vid användning av en bandsåg:

– Jag höll på att kapa vinkeljärn i bandsågen och när vinkeljärnet sågades i 45 grader höll det på att glida under bandsågsbladet. Jag stoppade i all hast handen under bandsågsbladet för att rädda vinkeljärnet. Strax efter, när jag skulle spola av handen, insåg jag att fingrarna hade sågats av och låg kvar vid sågen, berättar mannen.

Ökad riskmedvetenhet och förebyggande åtgärder gör skillnad

Mellan 2012 och 2021 inträffade över 1 400 allvarliga arbetsolyckor som ledde till amputationsskador.

– Det innebär cirka 150 skador per år, eller en procent av alla arbetsolyckor under samma tidsperiod. Amputationsskadorna har minskat från 1,8 procent år 2012 till 0,9 procent år 2016, för att sedan öka något. Detta kan bero på ökad riskmedvetenhet och förebyggande arbete på arbetsplatser, säger Emil Askestad.

Medvetenhet om riskerna och förebyggande åtgärder är avgörande för att minska antalet allvarliga arbetsolyckor och amputationsskador.

– Vi hoppas att denna rapport kommer att bidra till ökad medvetenhet och förebyggande arbete på arbetsplatserna, säger Emil Askestad.

Afa Försäkrings statistikrapporter ger fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som även arbetsmarknadens parter tar del av. Statistiken bidrar till olika slags förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för de forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som Afa Försäkring finansierar.

Stöd för en säkrare arbetsplats

Det är viktigt att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen, för att undersöka risker och tillbud och ta fram åtgärdsplaner. Afa Försäkring tillhandahåller IA-systemet som ger ett systematiskt stöd för att upptäcka och dokumentera risker och tillbud. Det ger även ett bra underlag för att kunna arbeta förebyggande. 

Genom samarbete med organisationerna Prevent och Suntarbetsliv bidrar Afa Försäkring till att kunskap om arbetsmiljö och hälsa kommer till praktiskt nytta på arbetsplatserna. Båda organisationerna tar fram material i förebyggande syfte, som exempelvis checklistor och utbildningar. 

Mer information:

Statistiken i rapporten kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten Amputationsskador på jobbet – allvarliga arbetsskador som lett till direkt amputation finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats.

Rapporten bygger på en genomgång av 1 432 allvarliga arbetsolycksfall som lett till amputationsskador och som Afa Försäkring har betalat ut ersättning för genom arbetsskadeförsäkringen. Med amputationsskada menar vi amputation av en eller flera kroppsdelar på grund av ett allvarligt arbetsolycksfall. Olyckorna inträffade mellan 2012 och 2021. Statistiken kommer från Afa Försäkrings skadedatabas.

Om du har en godkänd arbetsskada och omfattas av den kollektivavtalade Arbetsskadeförsäkringen, kan den ge ersättning för bland annat inkomstförlust, olika kostnader, fysiskt och psykiskt lidande, bestående besvär och ärr.

Kontakt:
Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08 696 41 34, emil.askestad@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.