20 000 personer har gått arbetsmiljö­utbildning med stöd från arbets­marknadens parter

Pressmeddelande
30 januari 2023klockan 08.00

Satsningen ”Stöd för arbetsmiljö­utbildning” fortsätter. Under de första två åren har nära 20 000 personer gått arbetsmiljö­utbildning. Deltagarna kommer från drygt 1 400 företag. Skydds- och arbetsmiljö­ombud och chefer får ekonomiskt stöd via Afa För­säkring för att gå arbetsmiljö­utbildningar tillsammans.

Det är arbetsmarknadens parter som står bakom stödet. Syftet är att höja kompetensen kring arbetsmiljö på arbetsplatserna. Företag inom tjänstesektorn och industrin är de som flitigast söker stödet. Därefter kommer handel, hotell och restaurang.

– De populäraste vidareutbildningarna är Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), säger Anna Mia Olofsson, avdelningschef på Arbetsmiljöutbildning och Rehabiliteringsstöd på Afa Försäkring, som administrerar stöd för arbetsmiljöutbildning på uppdrag av arbetsmarknadens parter.

362 utbildningsanordnare har godkänts för att genomföra utbildningarna.

Samverkan stärks när man utbildar sig tillsammans

När skydds- och arbetsmiljöombud eller chef går utbildningar tillsammans skapas en unik dialog som stärker samverkan i arbetsmiljöarbetet. Två tredjedelar av deltagarna går utbildning tillsammans.

– I våra enkäter kan vi se att kursdeltagarna har varit väldigt nöjda med sin utbildning och skulle rekommendera utbildningen till andra. Skydds- och arbetsmiljö och chefer som har gått tillsammans har kommenterat att det varit en fördel att båda sidor får samma kunskap, vilket ökar förståelsen för varandra och skapar lättare samverkan, säger Anna Mia Olofsson.

Stödet följs upp med enkäter till deltagarna. 97 procent av deltagarna har uppfattat sin utbildning som bra till mycket bra.

På frågan varför arbetsgivare valt att söka stödet svarade man till exempel:

”Med stöd fick vi en fantastisk möjlighet att utbilda våra chefer och skyddsombud.
Detta ger oss möjlighet att satsa på en extra kunskapsnivå än vi hade tagit höjd för utan bidrag.”

”Genom bidraget har vi haft möjlighet att utbilda fler och även kunnat ha större utbildningar där vi tagit hit en utbildare för att hålla verksamhetsspecifik utbildning för vårt företag.”

”På grund av pandemin har vi haft stora ekonomiska svårigheter och har varit tvungna att dra ner på kostnader. Att vi fick bidrag gjorde att vi kunde utbilda till en kostnad som företaget mäktar med.”

Delta tillsammans så ökar stödet

Stöd för arbetsmiljöutbildning ska bidra till ett friskt och tryggt arbetsliv. Det är stöd till gemensamma utbildningsinsatser för skydds- och arbetsmiljöombud och chefer som är särskilt prioriterade för att bidra till samverkan kring arbetsmiljö. Om man deltar tillsammans på utbildningen är stödet 70 procent av utbildningskostnaden, i stället för hälften.

– Stödet fortsätter även i år. Det finns alltså möjlighet för fler skydds-och arbetsmiljöombud och chefer att kunna gå vidareutbildningar. Vi hoppas på att många fler arbetsgivare ska använda möjligheten att söka stödet för gemensamma utbildningsinsatser för skydds- och arbetsmiljöombud och chefer, säger Anna Mia Olofsson.

 

Mer information:

Ladda ner Utvärdering av stöd för arbetsmiljöutbildning januari 2021–december 2022.
Läs mer om Stöd för arbetsmiljöutbildning.

Initiativtagarna bakom Stöd för arbetsmiljöutbildning är arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv, LO och PTK, vilka satsar 75 miljoner kronor på detta. Stödet omfattar både chefer och skydds-och arbetsmiljöombud inom privat sektor. Afa Försäkring har fått i uppdrag att administrera satsningen, som nu varit igång i två år. Det är en pågående satsning fram till och med år 2023.


Kontakt: Linda Harling, presskommunikatör: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Vid mer allmänna frågor om stödet, kontakta oss på: 08-696 40 36, stodforarbetsmiljoutbildning@afaforsakring.se eller besök afaforsakring.se/arbetsmiljoutbildning/