Trygghet i omställning fortsatt god

NyhetPublicerad 1 januari 2014

Förr blev folk av med jobbet i konjunktursvackor och offentliganställda hade snudd på livstidsanställningar. Idag förändras jobben och arbets­marknaden kontinuerligt. Det ställer arbets­marknadens omställnings­försäkringar inför nya utmaningar.

Om detta berättade företrädare för arbets­marknadens fem dominerande omställningsavtal på AFA Försäkrings seminarium den 11 februari.

Det framgick tydligt att det är fortsatt väl försörjt med omställningsstöd på svensk arbets­marknad. I alla fall för de 3,8 miljoner med en historia av en långvarig och fast relation till en arbetsgivare med kollektiv­avtal.

Arbets­marknadens parter, facken och arbetsgivarna, tar ju gemensamt ansvar för omställnings­försäkringarna, som bekostas genom en premie på den totala lönesumman.

Inom omställnings­försäkringarna jobbar man med fristående coacher eller underkonsulter som stöttar de uppsagda. För­säkring­arna delar också en omfördelningsprincip, så att de som behöver kan få mer stöd än den som själv hittar nytt jobb. De fem för­säkring­arna har alla mycket nöjda kunder, visar oberoende utvärderingar.

För att vara kvalificerad till ekonomiskt stöd från för­säkring­arna krävs att den uppsagda fyllt 40 år. Men för att få tillgång till omställningsstödet och coachningen räcker det med en an­ställnings­tid på 12 månader.

Arbetslinjen tydlig

AFA Försäkrings avdelningschef Michel Normark pekade på att arbetslinjen nu är mycket tydligare. Förr kunde avskedade få utbetalningar under flera år. Idag är omställning centralt i alla branscher. För privatanställda arbetare följer kriserna fortfarande konjunkturen, med nästan dubbelt så många ärenden efter finanskrisen jämfört med idag.

Det var en bild som delades Av Tomas Petti, vd för Trygghetsfonden TSL som omfattar 900 000 privatanställda arbetare. TSL tar hjälp av ett hundratal coacher som väljs ut lokalt, av företag och fackföreningar gemensamt. Allt för att stödet ska vara så specialiserat och förankrat som möjligt.

- Vi fixar inte jobben, sade Tomas Petti. Vi erbjuder hjälp till självhjälp och kan vara spindeln i nätet så att den uppsagda hittar till rätt instanser.

Utvärderingar visar att även de som inte fått jobb efter TSL:s insatser är väldigt nöjda, eftersom de har mötts av en mänsklighet som man behöver i en svår situation.

Fonden jobbar med en grupp där många är dåligt rustade kompetensmässigt.

- De är mycket beroende av en fungerande Arbetsförmedling, men de får oerhört lite hjälp därifrån idag, sade Tomas Petti.

Kompetens slår ålder

TRR Trygghetsrådet omfattar 850 000 privatanställda tjänstemän. De ger rådgivning och ekonomiskt stöd till de uppsagda själva, men också till företag och fackföreningar. Detta eftersom TRR vet att den som får bra svar på varför man blivit uppsagd får nytt jobb mycket snabbare.

- Det ser vi i alla branscher, sade försäkringens vd Calle Leinar. Det sista chefsamtalet är oerhört viktigt och det är onödigt att säga till någon att den är mindre kompetent, till exempel.

För tjänstemannagruppen leder omställningsinsatserna till en ny fast an­ställning för sju av tio personer och många får dessutom högre lön än vad de hade innan.

Många uppsagda tror att de inte har någon chans för att de är för gamla, men så är det inte.

- Kompetens slår ålder, så stanna inte kvar utan byt jobb! uppmanade Calle Leinar.

Svårt för kortutbildade i glesbygd

Det yngsta avtalet har bara funnits i två år. Det är Omställningsfonden som omfattar anställda inom kommun och landsting – en sektor med en tradition av överens­kommelser snarare än omställningsarbete. Inom denna för­säkring kommer sju av tio i nytt arbete efter 12 månader. Hälften av dem lyckas få en tillsvidareanställning.

- Jag är glad att vi så snabbt lyckats etablera oss, sade fondens vd Lars Hallberg. Men om jag är lågutbildad, har språksvårigheter och bor i glesbygd - var hittar jag nytt jobb då?

Smörjmedel för rörlighet

Trygghetsstiftelsen har som målsättning att ingen inom statlig sektor ska bli arbetslös, och att försäkringen ska fungera som ett smörjmedel för ökad rörlighet. Inom staten är behovet av omställning inte så förankrat eftersom de anställda satt oerhört säkert fram till krisen i början av 1990-talet.

- Det går väldigt bra för de kunder vi har där många är disputerade, sade stiftelsens vd Caroline Söder. 97 procent av dem fick nytt arbete 2013 och vi märker att arbets­marknaden lättar.

Många i panelen efterlyste:

Ett bättre samarbete med Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens uppdrag är just nu att koncentrera sig på dem som står längst bort från arbets­marknaden vilket utesluter de nyuppsagda. Men ute i landet med täta band mellan människor kan samarbetet ändå fungera. Coacherna som stöttar de uppsagda har ofta mycket hög kvalitet, men specialister med djup branschkännedom efterlystes för att stötta både akademiker och kortutbildade.