Kvinna skriver i ett block bredvid en laptop.

Arbets­marknadens parter på den privata sidan skjuter till 75 miljoner kronor för stöd till arbetsmiljö­utbildning.

Stödet för arbetsmiljö­utbildning är tillbaka

Tidning - Trygg på jobbet

Nu är det möjligt att få stöd för arbetsmiljö­utbildning igen. Arbetsgivare i privat sektor kan söka pengar.

Trygg på jobbet, december 2020.Arbets­marknadens parter på den privata sidan skjuter till 75 miljoner kronor för stöd till arbetsmiljö­utbildning. Afa För­säkring administrerar stödet, som arbetsgivare i privat sektor kan söka från den 1 januari 2021. Ett liknande stöd fanns 2016 och var då mycket uppskattat.

– Vi är glada att LO, PTK och Svenskt Näringsliv har fattat beslut om stödet, som syftar till att skapa kompetens och öka samverkan mellan chefer och skydds­ombud/arbetsmiljö­ombud kring arbetsmiljö, säger Anna-Mia Olofsson, projektledare på Afa För­säkring.

Grundutbildning och vidareutbildning

Stödet gäller för grundutbildning och vidareutbildning. För arbetsgivare som ansöker om stöd för en utbildning som chefer går tillsammans med sina skydds­ombud/arbetsmiljö­ombud finansieras kostnaderna till 70 procent. Om chefer eller skydds­ombud väljer att gå själva finansieras den till 50 procent. Godkända utbildnings­anordnare kommer att finnas listade på Afa Försäkrings webbplats.

Frågor och svar

Hur fungerar det rent praktiskt med utbetalning av stödet?

– Stödet betalas ut i efterhand och gäller utbildningar genomförda från och med 2021. För att få stödet kräver vi att deltagarna besvarar en enkät om utbildningen.

Vilka kan ansöka om stöd?

– Chefer samt skydds- och arbetsmiljö­ombud.

Kan du ge exempel på vilken typ av utbildningar man kan gå?

– Till exempel BAM-utbildning, SAM-utbildning, OSA-utbildning, arbetslivsinriktad rehab, hälsofrämjande ledarskap och mycket mer.

Finns det något liknande stöd för kommun- och regionsektor?

– Via vår samarbetspartner Suntarbetsliv finns det stödmaterial och onlinekurser att ta del av som riktar sig mot kommuner och regioner.

Foto: Emilia Jiménez-Bergmark/Bredda Bilden

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, december 2020. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Läs mer om stödet för dig som arbetsgivare eller utbildningssamordnare

Två män med skyddshjälmar och varningsvästar i en industrilokal.

Stöd för arbetsmiljö­utbildning

Med stödet kan chefer och arbetsmiljö- eller skydds­ombud utbilda sig tillsammans. Gäller både arbetare och tjänstemän i privat sektor.