Stöd för att förebygga sjukfrånvaro

NyhetPublicerad 17 december 2015

Det finns ekonomiskt stöd att söka för att rehabilitera anställda tillbaka till arbete eller till nytt jobb, men pengarna går inte alltid åt. Både Försäkrings­kassan och Afa För­säkring skulle välkomna fler att söka. – Vi vill gärna ha fler ansökningar, säger Maria Göth Federspiel, Afa För­säkring.

Gunni Strandberg från Försäkrings­kassan och Maria Göth Federspiel från Afa För­säkring är på sätt och vis länkar i samma kedja. De träffades nu för första gången vid ett seminarium om stöd för att förebygga sjukfrånvaro och ge snabbare återgång i arbete.

Båda har verktyg för att möta de ökande sjukskrivningarna.

– Försäkrings­kassan kan betala upp till halva kostnaden för en utredning när en anställd riskerar att bli sjukskriven eller behöver hjälp att återgå efter sjukdom.

– Afa För­säkring har uppdrag och pengar från arbets­marknadens parter för att bidra till de förebyggande insatserna och till rehabiliteringen, som ska vara arbetslivsinriktad.

Gunni Strandberg från Försäkrings­kassan berättade vid seminariet hos Afa För­säkring att det finns ett par hundra företagshälsor och andra aktörer runt landet som har godkänts för att göra utredningarna inom det så kallade Arbetsplatsnära stödet.

Bidrag för utredning

Försäkrings­kassan bidrar med upp till 7 000 kronor per insats. Stödet kan användas till exempel om en arbetstagare har mycket korttidsfrånvaro, om det kommer signaler om ohälsa och risk för sjukskrivning, eller om en sjukskriven kanske inte kan återgå till sina gamla uppgifter.

Både offentliga och privata arbetsgivare kan söka bidraget, och för personer med alla typer av anställningar. Under 2014 sökte 548 arbetsgivare, vilket ledde till drygt 10 000 arbetsplatsnära stödinsatser. Tre fjärdedelar av fallen gällde kvinnor.

Mer pengar nästa år

Försäkrings­kassan har 50 miljoner kronor avsatta för utredningar under 2015. I november återstod 20 miljoner att fördela, så allt kanske inte hinner gå åt. För 2016 och 2017 finns det ännu mer i kassan, 100 miljoner per år.

Bidraget ges när arbetsgivaren och arbetstagaren vill utreda hinder och resurser hos den anställda, kartlägga behoven av att anpassa arbetsuppgifter och arbetstider, och för konsultation om arbetshjälpmedel. Försäkrings­kassan har i ett nästa steg dessutom möjlighet att ge bidrag för arbetshjälpmedel.

‒ Ansökningarna för detta har gått ner, möjligheten är inte tillräckligt känd bland arbetsgivare, sa Gunni Strandberg från Försäkrings­kassan.

Afa För­säkring ger stöd för rehabilitering

Afa För­säkring ‒ ännu en länk i kedjan ‒ har sedan 2001 haft 400 miljoner kronor att dela ut för arbetslivsinriktad rehabilitering. Även här är det arbetsgivaren som i samråd med den anställde söker bidraget, som både kan användas för förebyggande insatser, och för rehabilitering.

Det kan ges för alla anställda i kommuner och landsting och till arbetare i privata företag. Bidraget gäller arbetsgivare som tecknat avtalsgruppsjukförsäkringarna AGS eller AGS-KL.

De förebyggande insatserna kan handla om kurser mot stress och för att förändra den anställdes livsstil, om övervikt eller ryggbesvär, eller för att omskola den anställde för andra arbetsuppgifter.

Pengarna för rehabilitering kan användas bland annat för behandling mot missbruk och för samtalsterapi.

"Annas" väg tillbaka

Ett fallexempel som Afa För­säkring förmedlar handlar om HR-chefen "Anna" på ett landstingsägt sjukhus. Det har varit motsättningar i arbetsgruppen och hon har mist en nära anhörig. Hon mår dåligt och är stressad. Risken finns att hon kommer att sjukskrivas för psykiska besvär. Arbetsgivaren söker och får medel från Afa För­säkring för halva terapikostnaden för tio samtal som kostar 1 200 kronor per besök.

Arbetsgivarna är olika flitiga med ansökningar i olika delar av landet. Flest kommer från Stockholm, Västra Götaland och Värmland. Vissa kommuner är i stort sett vita fläckar på kartan.

Nästan alla ansökningar beviljas. Men alla pengar går inte åt, och parterna, som finansierar stödet, är enligt Maria Göth Federspiel, dessutom generösa med extra tilldelning om det behövs.

‒ Vi vill gärna ha in fler ansökningar, summerade hon.

Enkelt att söka

‒ Det finns en bild av att det är krångligt att söka bidrag från oss, men det är faktiskt väldigt enkelt, säger Gunni Strandberg från Försäkrings­kassan.

Både Försäkrings­kassan och Afa För­säkring har till synes enkla och pedagogiska instruktioner på sina webbplatser. Så här hittar man dit på lättaste sätt:

  • Hos Försäkrings­kassan: Gå till webbplatsen forsakringskassan.se och skriv in i sökrutan: "arbetsplatsnära stöd".

  • Hos Afa För­säkring: Gå till webbplatsen afaforsakring.se och skriv in i sökrutan: "rehabiliteringsersättning".

Text: Roland Cox

Mer om reha­bili­terings­stöd

Ett blått liggande hjärta. Illustration.

Rehabilitering

Ladda ner och fyll i anmälnings­blanketten. För att ladda ner dem behöver du ha gratisprogrammet Acrobat Reader i din dator.