Regional dag gav kunskap och inspiration

Tidning - Trygg på jobbet

Kompetensförsörjning är den viktigaste arbetsmiljöfrågan för Dorotea kommun, enligt HR-chefen Olivia Östman. Hon och kollegorna vässade kunskapen om frågan på den Regionala dagen i Umeå under hösten.

Trygg på jobbet, december 2022.

Det finns många äldre och många yngre men färre i arbetsför ålder, vilket gör det svårt för oss att rekrytera till våra olika sektorer.

Olivia Östman, HR-chef Dorotea kommun

Ni valde att besöka en Regional dag under hösten, kan ni berätta lite om hur ni resonerade?

– Vi arbetar kring ett tema som handlar om kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Just de här frågorna fanns med på den Regionala dagen, så det var en anledning, säger Olivia Östman, HR-chef.

– Vi behöver inspiration och nytänkande för att utveckla vår kommun. Det kan man få på en Regional dag. Dessutom träffar man kollegor från andra kommuner som vi kan nätverka med, säger Ingela Lindberg, HR-strateg.

På vilket sätt är kompetensförsörjning kopplat till arbetsmiljö och varför är detta en av era stora utmaningar?

– Det finns ett grund­läggande problem med att befolkningsstrukturen just nu ser ut som den gör. Det finns många äldre och många yngre men färre i arbetsför ålder, vilket gör det svårt för oss att rekrytera till våra olika sektorer. Det här gäller nog många kommuner i landet. Lyckas vi inte rekrytera uppstår en högre belastning ute på arbetsplatserna, vilket påverkar arbetsmiljön negativt. Då blir det svårt för oss att behålla de som redan är anställda. Därför är båda frågorna i fokus för oss hela tiden, säger Olivia Östman.

Kan ni ge några exempel på hur ni jobbar med frågorna?

– Inom omsorgen har vi väldigt svårt att rekrytera undersköterskor. För att göra deras arbete mer attraktivt har vi skapat ett antal tjänster som vi kallar servicebiträden. Dessa avlastar undersköterskorna, som då kan fokusera på sitt kärnuppdrag och avlasta sjuksköterskorna. Syftet är dubbelt – deras arbetsdag blir roligare och behovet av att rekrytera undersköterskor minskar, säger Ingela Lindberg.

– Andra saker vi får testa är att använda nya tekniska lösningar, prioritera hårdare kring vårt uppdrag och organisera oss bättre. Lön är också en viktig aspekt vid rekrytering, och vi gjorde en lönesatsning inom vården i år, säger Olivia Östman.

Var den Regionala dagen givande för er?

– Ja, jag lyssnade exempelvis på hur Bjurholm, en annan liten kommun, har jobbat med friskfaktorer. Det var väldigt intressant och något som vi är på gång med också. Nu vet jag vem jag kan vända mig till om jag vill veta mer, säger Ingela Lindberg.

– Ja, verkligen. Jag lyssnade på flera olika föredrag som var spännande och matnyttiga. Vi delade lite på oss för att få lära oss så mycket som möjligt.

Ni hade också med er en representant från den fackliga sidan, Christina Sandqvist från Kommunal. Är samverkan mellan er viktigt?

– Väldigt viktigt. Vi försöker alltid se till att vi kan åka på sådana här saker tillsammans. Vi jobbar väldigt tätt med de fackliga parterna sedan 2018, i både större och mindre frågor. Då gjorde vi ett omfattande arbete tillsammans som var väldigt krävande, men det betalar sig nu eftersom det finns ett starkare förtroende mellan facken och oss som arbetsgivare.

Text: Per Cornell
Foto: Yurika Palmqvist

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, december 2022. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Utmaning – lösning – resultat

Utmaning: Att god arbetsmiljö förutsätter kompetens och att det krävs en god arbetsmiljö för att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Lösning: Besök på en Regional dag tillsammans med facklig representant.

Resultat: Nya kunskaper och nya kontakter kopplade till arbetet med kompetensförsörjning och arbetsmiljö.