Johan Sandén postdoc 2023.

Postdoc-stöd till forskning om sjukas administrativa belastning

NyhetPublicerad 7 december 2023

För elfte året i rad delar Afa För­säkring ut ett postdoc-stöd på två miljoner kronor till forskare som är i början av sin karriär. Johan Sandén, vid Södertörns högskola, tilldelas 2023 års stöd för att undersöka administrativa krav som ställs på sjukskrivna när deras arbetsförmåga utreds.

– Det är väldigt glädjande att få postdoc-stödet. Det är ett erkännande av att den här forskningen behövs och det känns roligt att få möjlighet att genomföra den, säger Johan Sandén, doktor i företagsekonomi vid Södertörns högskola.

– Jag ska kartlägga vilka administrativa krav som finns på sjukförsäkrade i samband med utredning av deras arbetsförmåga. Det kan till exempel vara att man som sjukskriven ska göra självskattningar av sitt hälsotillstånd eller redogöra för vilka möjligheter man har att utföra olika arbetsuppgifter och aktiviteter. Det kan också vara så att kontakten med sjukvården och företrädare för myndigheter upplevs som en administrativ belastning.

Läs hela intervjun med Johan Sandén på vår FoU-webb.

Forskning som vi finansierar

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.