Ulrika Lundgren och Sara Öhgren på Polarbröd.

- Vi upplevde att det var en otroligt smidig lösning, säger Ulrika Lundgren och Sara Öhgren om den gemensamma AGB-ansökan.

Polarbröd ansökte om avgångs­bidrag

Tidning - Trygg på jobbet

Efter en brand i bageriet tvingades Polarbröd till uppsägningar. För att värna de uppsagda gjorde företaget en gemensam ansökan om avgångs­bidrag, AGB, hos Afa För­säkring, berättar Sara Öhgren, HR-specialist och Ulrica Lundgren, HR-chef.

Trygg på jobbet, december 2021.

Hur stöttade ni de anställda efter branden?

– Initialt erbjöd vi krisstöd enskilt och i grupp. Redan förmiddagen efter nattens brand kunde vi samla alla medarbetare då vår ägare och vd informerade om läget och tankarna om framtiden. Företagshälsa och Svenska kyrkans präster och diakoner fanns på plats. Alla bagerimedarbetare i Älvsbyn erbjöds debriefing i grupp tillsammans med de närmaste kollegorna. Under de kommande veckorna bjöd vi in till öppna träffar där vi kunde informera och bjuda på fika, och de som ville fick prata med en diakon eller präst.

Vi ville att alla skulle få ersättning snabbt!

Vilka blev konsekvenserna av branden för de anställda?

– Det blev arbetsbristuppsägningar i delar av koncernen, framför allt i bageriet i Älvsbyn. Vårt mål var att hantera de oundvikliga arbetsrättsliga processerna på ett så bra sätt som möjligt för alla berörda, men det var en stor utmaning att samtidigt blicka vidare, för att säkerställa kompetensen i framtiden. Vi var överens med de fackliga parterna om att hålla tempot uppe i de arbetsrättsliga processerna för att alla så snart som möjligt skulle få veta ”vad händer med mig nu?”

Har ni kunnat återanställa?

– Redan under hösten kunde vi erbjuda arbete för cirka 20 bagerimedarbetare från Älvsbyn i vår anläggning i Bredbyn, som snabbt fått ställa om efter branden. Vi stod för dessa medarbetares resor och boende och gjorde nya scheman för att möjliggöra veckopendling. Ytterligare tio personer fick an­ställning med att tillverka färdiga smörgåsar. Ytterligare ett fåtal nyckelfunktioner har återanställt under det gångna året, både tjänstemän och bageripersonal. Vi har även startat utbildning tillsammans med Arbetsförmedlingen och Utbildning Nord för framtidens bageriarbetare.

Hur ansökte ni om försäkringen?

– Vi valde att göra en gemensam ansökan för alla uppsagda kollektivanställda. Eftersom uppgifterna fanns i olika register blev det lite klipp och klistra, men sammantaget var det mycket enklare än att fylla i ett papper för varje medarbetare. Vi ville säkerställa att alla som var berättigade till avgångs­bidrag verkligen skulle få det.

Hur fungerade det med anmälning till Afa För­säkring?

– Vi upplevde att det var en otroligt smidig lösning, jämfört med ett förfarande där ett hundratal medarbetare skulle ha inkommit med varsin ansökningsblankett. Det fanns en mall att utgå ifrån och medarbetarna hos Afa För­säkring kunde snabbt svara på våra frågor. När vi hade laddat upp den kompletta ansökan gick det bara några veckor innan ersättning kunde betalas ut till samtliga som uppfyllt kriterierna. Det kändes mycket bra.

Fanns det andra stöd för de uppsagda?

– Alla har erbjudits omställningsstöd via Trygghetsfonden TSL och TRR. En värdefull möjlighet till jobbcoachning och hjälp att blicka framåt och göra sig anställningsbar igen.

Hur ser framtiden ut?

– Vi öppnade den första etappen av vårt nya bageri i början av november 2021 och 42 personer har återanställts så här långt.

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, december 2021. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Så gjorde Polarbröd

Utmaning

Se till att uppsagda medarbetare får det stöd och den ersättning de har rätt till.

Lösning

En kollektiv ansökan om För­säkring om avgångs­bidrag, AGB, hos Afa För­säkring.

Resultat

En snabbare process och möjlighet att fånga upp alla medarbetare i ansökan.

Läs mer om För­säkring om avgångs­bidrag, AGB

Avklippt passerkort för medarbetare.

För­säkring vid arbetsbrist

Med För­säkring om avgångs­bidrag (AGB) kan du ha rätt till ersättning om du förlorar din an­ställning på grund av arbetsbrist.

Läs mer om avgångs­bidrag

Avklippt passerkort för medarbetare.

För­säkring vid arbetsbrist

Med För­säkring om avgångs­bidrag (AGB) kan du ha rätt till ersättning om du förlorar din an­ställning på grund av arbetsbrist.