Människor i möte runt ett bord.

Foto: Shutterstock

Så kan du påverka hur du mår

Tidning - Trygg på jobbetPublicerad 8 maj 2024

Mycket som påverkar vårt psykiska välmående kan vi inte styra över. Men det finns också saker vi själva kan göra. – Levnadsvanor kan vi påverka, säger Tommy Eriksson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Ur Trygg på jobbet mars 2024

Vartannat år genomför Folkhälsomyndigheten enkäten Hälsa på lika villkor, som ger en bild av svenskarnas självrapporterade hälsa.

Enkäten visar att 86 procent av de svarande mår bra eller ganska bra och att många har en positiv framtidssyn. Samtidigt är det vanligt med besvär som ängslan, oro och ångest, vilket 40 procent upplever. Lika många upplever sömnbesvär.

– Det skiljer ganska mycket inom olika åldersgrupper och mellan könen. Vi ser till exempel att unga kvinnor mellan 16 och 29 år är mer stressade än andra grupper, säger Tommy Eriksson.

Enkäten visar också att arbetssökande och studerande upplever sig som mer stressade än personer som har ett jobb, säger Tommy Eriksson, Folkhälsomyndigheten.

Vi ser till exempel att unga kvinnor mellan 16 och 29 år är mer stressade än andra grupper.

Tommy Eriksson, utredare Folkhälsomyndigheten.

– Ofta förknippar vi stress med arbete, men det finns olika typer av stress. Det kan vara väldigt jobbigt att gå arbetslös under en lång tid. Samtidigt är det centralt att ha en bra arbetsmiljö när man har ett arbete. Det är viktigt att kunna känna sig trygg, ha kontroll över sin vardag och känna att man klarar sina arbetsuppgifter. Men också att vara delaktig och att man ingår i en grupp eller ett sammanhang, säger Tommy Eriksson.

Vi kan påverka våra levnadsvanor

Den psykiska hälsan påverkas av faktorer som vi inte rår över, till exempel ärftlighet, hur vår uppväxt har varit och vad som händer i omvärlden. Men också av faktorer som ligger oss närmare.

– Det vi oftast kan påverka är våra levnadsvanor. Om vi mår bra fysiskt har vi större möjlighet att klara av psykiska utmaningar. Det handlar bland annat om kostvanor, att röra på sig och att prioritera sömn och återhämtning.

På webbplatsen dinpsykiskahalsa.se har Folkhälsomyndigheten samlat information om psykisk hälsa och ger konkreta tips. Sidan riktar sig till allmänheten och bygger på tillgänglig kunskap och forskning.

– Vi hoppas att den ska vara till hjälp för människor i hela landet som vill förbättra sitt mående, säger Tommy Eriksson.

Text: Karin Janson
Foto: Shutterstock, Lena Katarina Johansson

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, mars 2024. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

6 sätt att påverka sitt eget mående

  1. Fysisk aktivitet. Rörelse gör att vi sover bättre och att koncentrationsförmågan ökar. På en arbetsplats är det viktigt att arbetsgivaren stöttar med till exempel friskvårdstid, friskvårdsbidrag och gemensamma friskvårdsaktiviteter för att öka både trivseln och kapaciteten hos medarbetarna.

  2. Samtal. Att sätta ord på känslorna kan hjälpa oss att förstå oss själva och ibland också må bättre. Det är viktigt att det finns en öppenhet och förståelse på arbetsplatsen, med goda förutsättningar för samtal. Den som behöver mer hjälp och stöd ska självklart ha möjlighet till det.

  3. Skärmvanor. Det är viktigt att tänka på ergonomin när vi sitter vid en skärm, för att undvika överbelastning. Mikropauser med rörelse är viktiga både för hjärnan och för kroppen. Det kan också vara värt att fundera igenom hur vi använder skärmar på fritiden och ersätta med andra saker som känns roliga.

  4. Sociala relationer. Att känna sig delaktig och inkluderad på jobbet är viktigt för vårt mående. Samtidigt känner sig många svenskar ofrivilligt ensamma i olika grad. Om du tror att någon är ofrivilligt ensam kan det kännas meningsfullt att sträcka ut en hand och bjuda in, på eller utanför jobbet.

  5. Sömn och återhämtning. Att få regelbunden återhämtning och att sova tillräckligt ökar motståndskraften mot både fysiska och psykiska påfrestningar.

  6. Fritid. Att ha en meningsfull fritid kan stärka den psykiska hälsan. Därför är det bra att försöka använda sin fritid till saker som bidrar till ett bättre mående. Många mår särskilt bra av att komma ut i naturen. Rörelse och sammanhang – viktigt för vårt välmående både på och utanför arbetet.


    Fler råd finns på dinpsykiskahälsa.se

Faktagranskad

8 maj 2024