Byggarbetsplats

Foto: Johnér Bildbyrå

Nu finns 2022 års försäkringsvillkor (F0265) för privat sektor

NyhetPublicerad 28 september 2022

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har nu förhandlat färdigt om 2022 års försäkringsvillkor för avtalsförsäkringarna som ingår i kollektivavtalen för privat sektor. Försäkringsvillkoren (F0265) finns att ladda ner här.

De försäkringsvillkor för Afa-försäkringar som finns beskrivna i F0265 är:

 • Sjukförsäkring (AGS)

 • Arbetsskadeförsäkring (TFA)

 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

 • Avgångsbidrag (AGB)

 • Föräldrapenningtillägg (FPT)

 • Premiebefrielseförsäkring

Vad är nytt?

Följande ändringar är gjorda i försäkringsvillkoren:

 • AGS § 12 där har tillförts en anmärkning (Förhandlingsprotokoll 21-06-09)

 • TGL-belopp 2022 (Förhandlingsprotokoll 21-11-22)

 • AGB-belopp 2022 (Förhandlingsprotokoll 21-11-22) Gemensamma villkoren § 18 (Förhandlingsprotokoll 22-05-25)

 • Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd (Förhandlingsprotokoll 22-06-22)

 • Avgift om avgiftsbestämd omställningsförsäkring t o m 22-09-30

 • Avtal om Omställningsförsäkring 22-10-01

 • Kollektivavtal om Omställningsförsäkring för arbetare 22-10-01