Byggarbetsplats

Foto: Johnér Bildbyrå

Nu finns 2022 års försäkrings­villkor (F0265) för privat sektor

NyhetPublicerad 28 september 2022

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har nu förhandlat färdigt om 2022 års försäkrings­villkor för avtalsförsäkringarna som ingår i kollektivavtalen för privat sektor. Försäkringsvillkoren (F0265) finns att ladda ner här.

De försäkrings­villkor för Afa-för­säkring­ar som finns beskrivna i F0265 är:

 • Sjukförsäkring (AGS)

 • Arbetsskade­försäkring (TFA)

 • Tjänstegrupp­livförsäkring (TGL)

 • Avgångs­bidrag (AGB)

 • Föräldra­penning­tillägg (FPT)

 • Premie­befrielse­försäkring

Vad är nytt?

Följande ändringar är gjorda i försäkringsvillkoren:

 • AGS § 12 där har tillförts en anmärkning (Förhandlingsprotokoll 21-06-09)

 • TGL-belopp 2022 (Förhandlingsprotokoll 21-11-22)

 • AGB-belopp 2022 (Förhandlingsprotokoll 21-11-22) Gemensamma villkoren § 18 (Förhandlingsprotokoll 22-05-25)

 • Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd (Förhandlingsprotokoll 22-06-22)

 • Avgift om avgiftsbestämd omställnings­försäkring t o m 22-09-30

 • Avtal om Omställnings­försäkring 22-10-01

 • Kollektiv­avtal om Omställnings­försäkring för arbetare 22-10-01