Byggarbetsplats

Foto: Johnér Bildbyrå

Nu kan fler få avgångs­bidrag

NyhetPublicerad 25 augusti 2022

Från 1 oktober 2022 kan fler arbetare på privata företag få avgångs­bidrag när de måste sluta på sitt arbete.

Avgångsbidraget är ett engångsbelopp på mellan 37 885 och 55 100 kronor (2022 års belopp) som kan betalas ut till privatanställda arbetare som fyllt 40 år och som blir uppsagda på grund av arbetsbrist.

Från och med 1 oktober 2022 kan anställda även ha rätt till bidraget när de blir uppsagda på grund av sjukdom eller avslutar en tidsbegränsad anställning.

Bakgrunden till att försäkringen breddas är dels ett riksdagsbeslut om omställningsstudiestöd, kompetensstöd och en reformerad arbetsrätt, dels ett nytt huvudavtal mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK om trygghet, omställning och anställningsskydd.

För vem gäller de nya möjligheterna till avgångsbidrag?

För att ha rätt till avgångsbidrag när man blivit uppsagd på grund av sjukdom eller avslutat en tidsbegränsad anställning gäller följande:

  • Man ska ha varit anställd på en arbetsplats där man har omfattats av kollektivavtal inom Svenskt Näringslivs och LOs avtalsområde.

  • De kollektivanslutna förbundsparterna ska ha undertecknat det nya huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd.

Om förbundsparterna inte har undertecknat huvudavtalet utan istället har undertecknat kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare, då gäller Försäkring om avgångsbidrag från 1 oktober 2022 på följande sätt:

  • Vid uppsägning på grund av arbetsbrist, men inte vid uppsägning på grund av sjukdom eller när en tidsbegränsad anställning avslutas.

Läs mer om vår Försäkring om avgångsbidrag (AGB)

Nya möjligheter till studier mitt i arbetslivet

Försäkring om avgångsbidrag är en del av omställningsförsäkringen för privata företag. Sommarens beslut hos regering, riksdag och arbetsmarknadens parter innebär förändringar även i andra delar av försäkringen, de som hanteras av Trygghetsfonden TSL.

En nyhet är omställningsstudiestödet för vuxna mitt i arbetslivet som har arbetat i åtta år eller längre. Med stödet kommer en möjlighet att studera med upp till 80 procent av lönen i upp till ett år. I vissa fall kan man även komplettera stödet med ett studielån.

TSL kommer som tidigare att erbjuda rådgivning till dem som behöver hjälp till nytt jobb, och kommer nu dessutom att erbjuda:

  • Vägledning till studier för dem som vill stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

  • Förstärkt stöd för dem med särskilda behov till följd av sjukdom.

Läs mer hos Trygghetsfonden TSL

Information om de nya avtalen och besluten

Läs mer hos LO om huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd

Läs mer om regeringens omställningspaket.