Arbetare på bakgård

Höjd åldersgräns för försäkrade inom privat sektor

NyhetPublicerad 27 juni 2023

Arbets­marknadens parter inom privat sektor (Svenskt Näringsliv, LO och PTK) har kommit överens om att den övre åldersgränsen för när de kompletterande för­säkring­arna vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall kan betalas ut ska höjas från 65 år till 66 år.

Nedan beskrivs vilka för­säkring­ar som omfattas av överens­kommelsen samt från och med vilken tidpunkt som överens­kommelsen gäller.

AvtalDatum
Avtalsgrupp­sjukförsäkringen (AGS) Gäller från 1 januari 2023
Trygghets­försäkring vid arbetsskada (TFA)Gäller från 1 januari 2023
Tjänstegrupp­livförsäkring (TGL)Gäller från 1 juli 2023

Höjningen gäller både pågående och nya försäk­rings­ären­den. Äldre bestämmelser ska dock fortfarande gälla för den som har fyllt 65 år före ikraftträdandet den 1 januari 2023 respektive den 1 juli 2023.

Det nya regelverket kommer att vara implementerat hos Afa För­säkring först under hösten.

De försäkrade som har fått sitt försäkringsärende avslutat enligt de tidigare bestämmelserna om 65 år och som i och med den nya överens­kommelsen har rätt till fortsatt ersättning enligt bestämmelserna om 66 år kommer att bli kontaktade av Afa För­säkring per brev under hösten. Där lämnas information om hur försäkringsersättningen justeras för år 2023.