Arbetare på bakgård

Höjd åldersgräns för försäkrade inom privat sektor

NyhetPublicerad 27 juni 2023

Arbets­marknadens parter inom privat sektor (Svenskt Näringsliv, LO och PTK) har kommit överens om att den övre åldersgränsen för när de kompletterande för­säkring­arna vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall kan betalas ut ska höjas från 65 år till 66 år.

Nedan beskrivs vilka försäkringar som omfattas av överenskommelsen samt från och med vilken tidpunkt som överenskommelsen gäller.

AvtalDatum
Avtalsgrupp­sjukförsäkringen (AGS) Gäller från 1 januari 2023
Trygghets­försäkring vid arbetsskada (TFA)Gäller från 1 januari 2023
Tjänstegrupp­livförsäkring (TGL)Gäller från 1 juli 2023

Höjningen gäller både pågående och nya försäkringsärenden. Äldre bestämmelser ska dock fortfarande gälla för den som har fyllt 65 år före ikraftträdandet den 1 januari 2023 respektive den 1 juli 2023.

Det nya regelverket kommer att vara implementerat hos Afa Försäkring först under hösten.

De försäkrade som har fått sitt försäkringsärende avslutat enligt de tidigare bestämmelserna om 65 år och som i och med den nya överenskommelsen har rätt till fortsatt ersättning enligt bestämmelserna om 66 år kommer att bli kontaktade av Afa Försäkring per brev under hösten. Där lämnas information om hur försäkringsersättningen justeras för år 2023.