Nyhetsbrevet Hälsa och ohälsa i arbetslivet

Hur mår vi på jobbet och hur håller vi ett helt arbetsliv? Håll dig uppdaterad om aktuella frågor inom arbetsmiljöområdet.

Nyhetsbrevet skickas ut cirka 8 gånger per år.

Prenumerera på nyhetsbrevet Hälsa och ohälsa i arbetslivet

Aktuella frågor, analyser, utredningar och forskning inom arbetsmiljöområdet.

Din e-postadress lagras för att löpande kunna skicka information du har valt att prenumerera på. I samtliga utskick medföljer en länk där du kan avsluta din prenumeration. Mer information om hur Afa Försäkring hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har finns under Personuppgifter.

Läs det senaste och tidigare nyhetsbrev:

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Hälsa och ohälsa i arbetslivet, november 2021

Är Sverige sämst i Norden på arbetsmiljö? Sett till antal sysselsatta är svaret ja. Vi har betydligt mindre statlig arbetsmiljöbudget och färre antal inspektörer än våra grannländer. Inte på många år har Sverige levt upp till internationella krav kring arbetsmiljö. Enligt FN:s arbetsmarknadsorgan ILO bör det finnas en inspektör per 10 000 arbetstagare. Sverige bör alltså med sina 5,1 miljoner sysselsatta ha 510 arbetsmiljöinspektörer för att följa FN:s riktlinjer. I fjol hade Sverige 258 styc...

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Hälsa och ohälsa i arbetslivet, hösten 2021

Antikroppar mot covid-19 fortsätter öka. Den höga vaccinationstäckningen har resulterat i att en stor andel av befolkningen nu har antikroppar mot covid-19. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste undersökning där mer än tre fjärdedelar av befolkningen har antikroppar. Den här månadens nyhetsbrev fokuserar huvudsakligen på utvärderingar av hemarbete och distansarbete under pandemin.

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Hälsa och ohälsa i arbetslivet, september 2021

Det här gäller vid återgång till arbetsplatsen. Många arbetsplatser påverkas när coronarestriktionerna upphör den 29 september. Covid-19 är fortfarande en allvarlig smitta och en risk för den enskilda medarbetaren. Därför är det viktigt att arbetsgivare fortsatt håller sig uppdaterade om det lokala smittläget, riskbedömer och vidtar åtgärder för att minimera smittspridning på arbetsplatsen.

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Hälsa och ohälsa i arbetslivet, maj 2021

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020. Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt utsatta är kvinnor som arbetar inom kommuner och regioner. Där upplever fyra av tio hälsobesvär till följd av jobbet.

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Hälsa och ohälsa i arbetslivet, februari 2021

Friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid. Arbetsmiljö­arbetet ska inte bara skydda arbetstagare från skador, det kan också vara ett hälsofrämjande arbete som skapar en god hälsa. I ett uppdrag från regeringen har Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap sammanställt friskfaktorer som kan bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Hälsa och ohälsa i arbetslivet, januari 2021

Hittills har totalt 230 517 vaccinationer mot covid-19 rapporterats in från regionerna till det nationella vaccinationsregistret. Antal vaccinerade personer är 216 269 till och med idag. Nu har Folkhälsomyndigheten byggt en ny sida där det går att följa utvecklingen löpande.

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Hälsa och ohälsa i arbetslivet, december 2020

Vaccinet är här och vi börjar 2021 med en ny Covid-19-lag. I lagrådsremissen föreslås en ny lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Det allmänna ska enligt förslaget genom föreskrifter och beslut kunna vidta åtgärder för att motverka trängsel eller på annat sätt förhindra smittspridning. Den nya lagen är avsedd att möjliggöra träffsäkra åtgärder som inte i onödan hindrar sådan verksamhet som kan genomföras på ett från smittskyddssynpunkt säkert sätt.

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Hälsa och ohälsa i arbetslivet, november 2020

Många som arbetar i vård, omsorg och skola är under hård press, eftersom de utsätts för en kombination av höga krav och litet eget inflytande. Totalt har sex av tio sysselsatta alldeles för mycket att göra på jobbet, visar Arbetsmiljöverkets undersökning.