Maria Olsson, HR-chef på Grönklittsgruppen.

Genom det nya stödet för arbetsmiljö­utbildning kan Grönklittsgruppen storsatsa. HR-­chef Maria Olsson är nöjd.

Foto: Hannah Hedin

Grönklittsgruppen får stöd för arbetsmiljö­utbildning

Tidning - Trygg på jobbet

Grönklittsgruppens HR-chef Maria Olsson agerade snabbt när nya stödet för arbetsmiljö­utbildning lanserades. Nu kan 40 medarbetare fortbildas.

Trygg på jobbet, mars 2021.

Hur ser arbetsmiljöutmaningarna ut för er på Grönklittsgruppen, som har så många olika typer av arbetsplatser?

– Det är olika sorts utmaningar. På en skidanläggning kan det handla om säkerheten kring pistmaskiner och skidliftar, på Orsa rovdjurspark finns det vilda djur och på Sunne sommarland en vattenpark där medarbetarna både får ta hand om gäster som badar och hantera kemikalier till bassängerna och rutschkanorna. 

– På våra campingplatser finns det allt från reception till städ och vaktmästeri med maskiner och kemikalier. Så det är ganska många olika frågor att sätta sig in i. Men alla chefer och skydds­ombud ute på anläggningarna har goda kunskaper om det här. Och det är också olika högsäsong för skidanläggningar och campingplatser, vilket underlättar.

Vad gör ni för att medarbetarna ska ha rätt kompetens kring säkerhet och arbetsmiljö?

– Vi har nyligen haft grund­läggande arbetsmiljö­utbildning för ett antal chefer och arbets­miljö­ansvariga. Det är viktigt att repetera regelbundet och fånga upp nyanställda.

Och nu väntar mer utbildning för era anställda, med stöd från Afa För­säkring!

– Ja, det stämmer. Vi har sökt stöd för arbetsmiljö­utbildning via Afa För­säkring och vi har fått det beviljat. Cirka 40 chefer och arbets­miljö­ansvariga i våra olika organisationer kommer att gå SAM-utbildning, Systematiskt arbetsmiljö­arbete i praktiken, under året. Det är en utbildning i tydligt ledarskap och medarbetarskap för att kunna leda och planera arbetsmiljö­arbetet på kort och på lång sikt.

Det är en trygghetsfråga både för våra anställda och för våra gäster. Vi vill ju också vara en arbetsgivare som man vill jobba för. 

Vad betyder stödet för er satsning på utbildning?

– Stödet gör att fler kan få gå den här utbildningen. Annars hade det kanske inte varit möjligt för så många att gå den samtidigt. Som för många andra verksamheter har det varit och är osäkra tider för oss, så stödet är väldigt välkommet.

Vilken nytta hoppas ni att fortbildningen ska ge?

– Om de som vi har delegerat det här arbetsmiljöansvaret till får rätt utbildning känner de en större trygghet i sin roll och kan använda rätt verktyg i arbetet. Då kan säkerhet bli en del av det dagliga arbetet som de kan sprida vidare i organisationen.

– Våra tillsvidareanställda ska också kunna ge en riktigt bra introduktion kring säkerhet och arbetsmiljö till de cirka 1 000 säsongsarbetare vi anställer på våra anläggningar varje år. För en del av dem är det deras första arbete. Vi vill att de ska få en positiv bild av arbets­marknaden.

Varför är det viktigt för er som arbetsgivare att investera i arbetsmiljö?

– Det är en trygghetsfråga både för våra anställda och för våra gäster. Vi vill ju också vara en arbetsgivare som man vill jobba för. De anställda är det viktigaste vi har och de ska trivas hos oss.

Har ni några andra arbetsmiljösatsningar på gång?

– Vi undersöker möjligheten att börja använda IA-systemet för att rapportera risker och incidenter. Det skulle kunna vara bra för oss, som till exempel har campingplatser från Lycksele i norr till Öland i söder. Men vi har inte bestämt oss än.

Text: Per Cornell Foto: Hannah Hedin

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, mars 2021. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Grönklittsgruppen

  • Koncernen driver skidanläggningar, temaparker och campingplatser.

  • Skidanläggningarna är Orsa Grönklitt och Tänndalen.

  • På Orsa Rovdjurspark finns bland annat flera sorters tigrar och leoparder.

  • På Sunne Sommarland är vattenattraktioner i centrum.

  • De nio campingplatserna finns från Lycksele i norr till Borgholm i söder.

Så gör Grönklittsgruppen

Utmaning

Stor variation i arbetsmiljön med såväl camping som skidanläggning och rovdjurspark. Dessutom cirka 1 000 säsongsarbetare varje år, som ofta är unga.

Lösning

Satsning på arbetsmiljö­utbildning för ett 40-tal chefer och anställda. Då kan de i sin tur ge säsongsarbetarna en bra introduktion.

Läs mer om stödet för dig som arbetsgivare

Kollegor samtalar på konferens

För dig som arbetsgivare

Är du intresserad av att söka stöd för arbetsmiljö­utbildning för dina chefer, arbetsmiljö­ombud eller skydds­ombud?

Vi fick också stöd för arbetsmiljö­utbildning