Gifter på jobbet kan leda till Parkinsons sjukdom

NyhetPublicerad 29 september 2014

Bekämpningsmedel på jobbet kan dubbla risken för Parkinsons sjukdom. Farligast är insektsmedel. Mest utsatta är lantarbetare, trädgårdsarbetare och arbetare vid importhamnar. Det visar en ny kunskapssammanställning som delfinansierats av AFA För­säkring.

– Sambandet är så tydligt att vi i fortsättningen bör lägga resurserna på att minska expo­nering och konstruera bra skyddsutrustning, säger Lars-Gunnar Gunnarsson, överläkare vid Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro.

Expo­neringen av bekämpningsmedel är farligast om giftet sprutas ut i luften eftersom det då sprids via lungorna och blodet till hjärnan. Där försvagar de effekten av signalsubstansen dopamin, som är viktig för nerver som styr våra rörelser.

– Om vi får in det i munnen är det levern som får ta smällen, säger Lars-Gunnar Gunnarsson och tillägger att inget tyder på att det skulle vara farligt att packa upp och hantera frukt och grönt i butik.

Bland bekämpningsmedlen (pesticider) verkar insektsmedel vara farligast. Personer med en genetisk sårbarhet löper större risk än andra. Enligt Lars-Gunnar Gunnarsson är de allra farligaste medlen inte längre tillåtna, men han konstaterar samtidigt att inga är helt ofarliga.

– De är ju framtagna för att döda ogräs och insekter genom att förstöra deras biologiska system. Och våra system är ganska lika deras.

Parkinsons sjukdom är svår att identifiera

Både han och forskarkollegan Lennart Bodin menar att det kan vara svårt att slå fast om en sjukdom verkligen är Parkinson. De gäller även hos de arbets- och miljömedicinska kliniker som ska avgöra om sjukdomen beror på risker i arbetet.

När nedbrytningen av dopaminets nervceller väl har startat, fortsätter den även om personen i fråga inte längre utsätts för expo­nering. Eftersom processen går långsamt och de första symptomen märks först när cirka 80 procent av dopaminet är borta ligger källan ofta långt tillbaka i tiden.

Den nya översikten visar däremot inga belägg för att expo­nering för svetsrök och metallen mangan skulle öka risken för Parkinsons sjukdom. Dessa faktorer kan däremot leda till sjukdomar med liknande symptom, som till exempel manganism.

Tobak, kaffe och nattarbete kan skydda

Forskningsöversikten visar också att tobak, kaffe och svart te tycks minska risken att drabbas av Parkinsons sjukdom. Samma sak gäller personer som utsatts för en liten dos gift, eftersom detta tycks stimulerar kroppens egna biologiska skyddsmekanismer. Även östrogen, nattarbete och arbete utomhus verkar ge visst skydd.

– De positiva effekterna av nattarbete och arbete utomhus har vi hittat i en stor och välgjord dansk studie, men resultaten behöver testas och verifieras ytterligare innan vi vet säkert, säger Lars-Gunnar Gunnarsson.

Efter att ha delat in resultaten geografiskt drar statistikern Lennart Bodin slutsatsen att de svenska studierna bör specialgranskas ytterligare eftersom det är stora skillnader i sambandens styrka. Det gäller till exempel mellan Sverige och Finland.

Totalt omfattar den systematiska kunskapsöversikten de 835 artiklar som publicerats och finns tillgängliga i medicinska databaser. Av 146 relevanta artiklar höll 49 en tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet för att bidra med kunskap till översikten.

Samband påverkar bedömning av arbetssjukdom

Publikens frågor tog bland annat upp Vargöns bruk utanför Vänersborg, där flera arbetare fick sin sjukdom klassad som arbetsskada år 2008. Publiken undrade också om den nya studien ger underlag för en fortsatt diskussion om samband när det gäller ett företag i Norrland där drygt tio träarbetare utvecklade Parkinsons sjukdom.

Enligt Lars-Gunnar Gunnarsson finns ett samband mellan de kemikalier som används för att impregnera trä och Parkinsons sjukdom. Men utan att veta exakt vilka bekämpningsmedel som använts, går det inte att dra några slutsatser

Text: Birgita Klepke
Foto: Jan Vejstad

Fakta om Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom drabbar 150 av 100 000 invånare. Det betyder att 22 000 personer lever med sjukdomen i Sverige. Kliniska symptom är brist på rörelser, stelhet i muskler, skakningar vid vila och dålig balans. Sjukdomen beror på att nerver i hjärnan som styr våra rörelser drabbas av dopaminbrist. Sjukdomen är livslång men symptomen kan numera lindras genom mediciner.

Läs mer

Epidemiologiskt påvisade samband mellan Parkinsons sjukdom och faktorer i arbetsmiljön av Lars-Gunnar Gunnarsson och Lennart Bodin ingår i en serie av systematiska kunskapssammanställningar inom arbetsmiljöområdet som ges ut av Göteborgs universitet. Arbete och hälsa NR 2014;48(I)

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/35819

Forskning som vi finansierar

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.