Nyhetsbrevet Forskning och Utveckling

Varje år satsar Afa Försäkring 150 miljoner kronor på forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. I vårt nyhetsbrev får du information den senaste forskningen om arbetsmiljö i arbetslivet.

Läs det senaste och tidigare nyhetsbrev:

Nyhetsbrevet Forskning och Utveckling, januari 2023

Lärares föräldrakontakter, barnmorskors arbetsmiljö och förebyggande av vibrationsskador. Det är ämnena för tre av de fem forsknings­projekt som beviljats sammanlagt 13 641 000 kronor av Afa Försäkring i 2022 års fjärde anslagsomgång.

Nyhetsbrevet Forskning och Utveckling, maj 2022

Skadligt bruk kan orsaka sjukdomar, skador eller sociala problem och på så vis leda till försämrad arbetsförmåga. Här kan du läsa mer om nya FoU program som Skadligt bruk i arbetslivet, och Arbetsmiljöeffekter vid automatisering.

Nyhetsbrevet Forskning och Utveckling, november 2021

Hur kan algoritmiskt ledarskap påverka arbetsmiljön inom logistik- och transportbranschen? Vilka risker finns vid arbete med sexvärt krom? Och hur kan tystnadskultur förebygga sexuella trakasserier inom scenkonsten? Allt detta och mer i nyhetsbrevet Forskning och Utveckling för november 2021.

Nyhetsbrevet Forskning och Utveckling, april 2021

Nya forsknings­projekt, virus och bakterier inom tandvården och nytt digitalt verktyg för att hantera ohälsa på jobbet. Här kan du läsa det som sker inom Forskning och Utveckling just nu, samt få tillgång till en sammanställd rapport om all forskning som genomfördes under 2020.