Nyhetsbrevet Forskning och Utveckling

Varje år satsar Afa För­säkring 150 miljoner kronor på forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. I vårt nyhetsbrev får du information den senaste forskningen om arbetsmiljö i arbetslivet.

Läs det senaste och tidigare nyhetsbrev:

Nyhetsbrevet Forskning och Utveckling, december 2023

Forska på friskfaktorer i nytt FoU-program. Nu kan du söka finansiering av forskning om friskfaktorer på organisatorisk nivå i vårt nya FoU-program. Det treåriga programmet omfattar 40 miljoner kronor och startar i juni 2024.

Nyhetsbrevet Forskning och Utveckling, september 2023

30 miljoner kronor till nytt FoU-program om psykisk hälsa. Afa För­säkring och Alecta satsar på initiativ av arbets­marknadens parter på ett treårigt forsknings­program om psykisk hälsa.

Nyhetsbrevet Forskning och Utveckling, januari 2023

Lärares föräldrakontakter, barnmorskors arbetsmiljö och förebyggande av vibrationsskador. Det är ämnena för tre av de fem forsknings­projekt som beviljats sammanlagt 13 641 000 kronor av Afa För­säkring i 2022 års fjärde anslagsomgång.

Nyhetsbrevet Forskning och Utveckling, maj 2022

Skadligt bruk kan orsaka sjukdomar, skador eller sociala problem och på så vis leda till försämrad arbetsförmåga. Här kan du läsa mer om nya FoU program som Skadligt bruk i arbetslivet, och Arbetsmiljöeffekter vid automatisering.

Nyhetsbrevet Forskning och Utveckling, november 2021

Hur kan algoritmiskt ledarskap påverka arbetsmiljön inom logistik- och transportbranschen? Vilka risker finns vid arbete med sexvärt krom? Och hur kan tystnadskultur förebygga sexuella trakasserier inom scenkonsten? Allt detta och mer i nyhetsbrevet Forskning och Utveckling för november 2021.

Nyhetsbrevet Forskning och Utveckling, april 2021

Nya forsknings­projekt, virus och bakterier inom tandvården och nytt digitalt verktyg för att hantera ohälsa på jobbet. Här kan du läsa det som sker inom Forskning och Utveckling just nu, samt få tillgång till en sammanställd rapport om all forskning som genomfördes under 2020.

Prenumerera på Nyhetsbrevet Forskning och utveckling

I vårt FoU-nyhetsbrev skriver vi om den forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa som Afa För­säkring finansierar.

Din e-postadress lagras för att löpande kunna skicka information du har valt att prenumerera på. I samtliga utskick medföljer en länk där du kan avsluta din prenu­meration. Mer information om hur Afa För­säkring hanterar dina person­uppgifter och vilka rättigheter du har finns under Person­uppgifter.