2023 års försäkrings­villkor klara för både privat och kommunal sektor

NyhetPublicerad 30 oktober 2023

Nu kan man läsa och ladda ner 2023 års upplaga av försäkrings­villkor för privat sektor (F0265) och för kommuner, regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala företag (F6270).

Bra att veta är att Afa För­säkring från och med 6 oktober 2023 är ett bolag istället för som tidigare tre olika bolag – Afa Trygg, Afa Sjuk, Afa Liv. Det var Afa Trygg tjänste­pensions­aktiebolag och Afa Liv tjänste­pensions­aktiebolag som fusionerades in i Afa Sjuk tjänste­pensions­aktiebolag.

I samband med fusionen bytte bolaget namn till Afa För­säkring tjänste­pensions­aktiebolag. Försäkringsvillkoren är anpassade efter fusionen.

Ändringar gjorda i privata sektorns villkor (F0265)

Åldershöjning till 66 år

 • Avtalsgrupp­sjukförsäkring (AGS): Åldern har justerats i paragraferna 3 och 15.

 • Trygghets­försäkring vid arbetsskada (TFA): Åldern har justerats i paragraferna 14 och 28.

 • Tjänstegrupp­livförsäkring (TGL): Åldern har justerats i paragraferna 4, 18, 20 och 22.

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)

 • Anmärkningen om graviditets­penningen i paragraf 12 har tagits bort.   

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

 • TGL-belopp uppdaterade för 2023 (förhandlingsprotokoll 2022-11-15).

Avtal om Omställning (Försäkring om avgångsbidrag AGB och Trygghetsfonden TSL)

 • AGB-belopp uppdaterade för 2023 (styrelsebeslut december 2022).

 • Försäkringsvillkoren för AGB och TSL-villkor till och med 2022-09-30 har tagits bort.

 • ”Avtal om omställnings­försäkring” har bytts ut mot ”Avtal om omställning”.

Gemensamma villkoren  

 • Premiebetalning § 14. Anmärkning som tidigare reglerat att avräkningsränta inte utges till arbetsgivare vid reglering av preliminärt och slutligt fakturerade premier är bortplockad från och med 2023.

 • Pensionsförmåner vid bortfall av allmän pension i Sverige § 53. Årtal har uppdaterats till 2023.

 • Ansökan om ersättning till arbetsgivarna enligt lagen (2022:850) om grund­läggande omställnings- och kompetensstöd § 63. Ny paragraf gällande från och med 1 januari 2023 som reglerar Foras uppdrag att administrera ansökan om och utbetalning av den statliga ersättningen till arbetsgivare.

Bestämmelser för Avtalspension SAF-LO

 • Intjänandeålder har sänkts från 23 år till 22 år. Paragraferna §§ 4, 8 och 20 har uppdaterats.

Ändringar gjorda i kommunala sektorns villkor (F6270)

Åldershöjning till 66 år

 • Ändringar gjorda i Avtalsgrupp­sjukförsäkring (AGS-KL), Trygghets­försäkring vid arbetsskada (TFA-KL) och Avgifts­befrielse­försäkringen. (Förhandlingsprotokoll 2022-10-28).

Särskild AGS-KL-förmån

 • Justeringar gällande upphörande av Särskild AGS-KL-förmån from 2022-10-01. (Förhandlingsprotokoll 2022-09-16).

Bestämmelser om tjänstepension

 • Ny skrivning om AKAP-KR och TPA 18 Svenska kyrkan. (Förhandlingsprotokoll 2022-12-21).