Arbetets betydelse för depression och utmattningssyndrom

NyhetPublicerad 1 januari 2014

Åtta experter inom medicin och arbetsvetenskap har gjort en systematisk och kritisk granskning av de senaste 20 årens vetenskapliga studier som undersöker samband mellan faktorer i arbetsmiljön och symtom på depression, respektive utmattningssyndrom.

En helt ny kunskapssammanställning från SBU presenteras den 27 februari av professor Töres Theorell, professor emeritus vid Karolinska institutet och även verksam vid Stressforskningsinstitutet Stockholms universitet, samt Charlotte Hall, projektledare SBU, på ett seminarium arrangerat av AFA För­säkring

SBU har från 2011 regeringens uppdrag att sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom. I uppdraget ingår att särskilt beakta kvinnors arbetsmiljöer.

Forskning som vi finansierar

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.