Glasdörrar som är ingången till Afa Försäkrings kontor.

Afa Försäkrings fusion genomförd

NyhetPublicerad 9 oktober 2023

Afa För­säkring har nu fusionerats till ett bolag med namnet Afa För­säkring tjänste­pensions­aktiebolag.

Fusionen innebär att vi nu har ett enda bolag, i stället för som tidigare då vi hade tre olika bolag under namnen Afa Sjuk, Afa Liv och Afa Trygg. Det juridiska namnet är nu Afa För­säkring tjänste­pensions­aktiebolag med organisations­nummer 502033-0642.

Med fusionen förbättrar vi nu den finansiella styrningen samt förenklar rapportering och administration. En annan positiv effekt är att det blir enklare för våra försäkrade när vi endast använder Afa För­säkring i vår kommunikation.

För­säkring­arna påverkas inte av fusionen. Afa För­säkring fortsätter att arbeta för ett tryggare arbetsliv genom att försäkra, förvalta och förebygga med samma höga kvalitet som tidigare.

Vid frågor om fusionen, skicka gärna ett mejl till fusionen@afaforsakring.se