Nyhetsbrevet Afa För­säkring och omvärlden

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom vårt försäkringsområde. Vi rapporterar också om andra närliggande områden, exempelvis vad som händer inom socialförsäkring och arbetsmiljö.

Nyhetsbrevet är gratis och skickas ut cirka 6-8 gånger per år.

Prenumerera på nyhetsbrevet Afa För­säkring och omvärlden

Få koll på det senaste inom vårt eget och närliggande forskningsområden. Nya rön, analyser och statistik direkt i din mejlbox.

Din e-postadress lagras för att löpande kunna skicka information du har valt att prenumerera på. I samtliga utskick medföljer en länk där du kan avsluta din prenu­meration. Mer information om hur Afa För­säkring hanterar dina person­uppgifter och vilka rättigheter du har finns under Person­uppgifter.

Läs det senaste och tidigare nyhetsbrev:

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Afa För­säkring och omvärlden, mars 2024

Antalet beviljade föräldra­penning­tillägg har minskat på senare år, framför allt bland unga föräldrar. En orsak är att färre barn föds i Sverige. Det visar en aktuell statistik­rapport från Afa För­säkring.

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Afa För­säkring och omvärlden, februari 2024

Allt fler blir äldre i samhället, en utveckling som påverkar de flesta branscher men särskilt tydligt inom äldreomsorgen. Två forsknings-projekt undersöker olika former av ökat inflytande över arbetsvillkor för ett hållbart och förlängt arbetsliv och presenterades på ett seminarium arrangerat av Afa För­säkring.

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Afa För­säkring och omvärlden, januari 2024

Forskning inom arbetsmiljö och hälsa får 10 miljoner. Digital stress i hybrida organisationer och AI-baserad automation i skogsbruket. Det är ämnena för två av de fyra projekt som beviljats sammanlagt 10 miljoner kronor av Afa För­säkring.

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Afa För­säkring och omvärlden, december 2023

Afa För­säkring delar ut ett postdoc-stöd på två miljoner kronor till forskare som är i början av sin karriär. Johan Sandén, vid Södertörns högskola, tilldelas 2023 års stöd för att undersöka administrativa krav som ställs på sjukskrivna när deras arbetsförmåga utreds.

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Afa För­säkring och omvärlden, november 2023

Skadligt bruk av alkohol och andra substanser hos medarbetare kan få konsekvenser för enskilda medarbetare och arbetsplatsen i form av nedsatt arbetsförmåga, ökad sjukfrånvaro och produktivitetsförlust. Afa För­säkring arrangerade ett seminarium som gav kunskap om och förutsättningar för att upptäcka skadligt bruk på arbetsplatsen.

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Afa För­säkring och omvärlden, augusti 2023

Hållbara arbetsförhållanden i praktiken och hälsopåverkan vid elektrifiering av transportsektorn. Det är ämnena för två av de åtta projekt som beviljats sammanlagt 28 miljoner kronor av Afa För­säkring i årets andra anslagsomgång.

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Afa För­säkring och omvärlden, juni 2023

Det totala antalet allvarliga arbetsolycksfall har ökat 2021 i jämförelse med 2020, vilket är ett tecken på att covideffekterna på arbets­­marknaden har avtagit. Fallolyckor är fortfarande den vanligaste orsaken bakom ett allvarligt arbetsolycksfall. Det visar Afa Försäkrings stora årliga statistik­rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på svensk arbets­marknad.

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Afa För­säkring och omvärlden, maj 2023

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till tio nya projekt inom arbetsmiljö och hälsa, säger Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings FoU-avdelning.

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Afa För­säkring och omvärlden, mars 2023

– Vibrationsskador är den vanligaste arbetssjukdomen i Sverige, med runt 200 godkända skador per år för åren 2012–2021. Av alla godkända arbetssjukdomar under de åren berodde hela 30 procent på vibrationsskador, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa För­säkring. Läs mer i vår nya rapport Dåliga vibbar – arbetssjukdomar orsakade av vibrationer.

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Afa För­säkring och omvärlden, februari 2023

Tumörer är den fjärde vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro. Risken för långvarig sjukfrånvaro ökar med åldern och den vanligaste cancerformen är bröstcancer. Det visar aktuell statistik i en ny rapport från Afa För­säkring.

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Afa För­säkring och omvärlden, januari 2022

Virtuellt kontorsarbete, förebyggande av återfall i utmattningssyndrom och politisk styrning av arbetsmiljö och hälsa. Det är ämnena för tre av de nio forsknings­projekt som beviljats närmare 25 000 000 kronor av Afa För­säkring i årets tredje anslagsomgång.

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Afa För­säkring och omvärlden, december 2021

Afa För­säkring och Arbetsmarknadsdepartementet arrangerar fyra seminarier om särskilt prioriterade områden i regeringens arbetsmiljöstrategi. Seminarium fyra handlade om hur man uppnår ett arbetsliv utan brott och fusk. – Arbetslivskriminalitet är ett växande problem i samhället och omfattar till exempel överträdelser av arbetsmiljöregelverket, överträdelser av skattelagstiftning och viss välfärdsbrottslighet. Vi kan inte tillåta en situation där seriösa företag som följer reglerna konkurrera...

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Afa För­säkring och omvärlden, november 2021

Virtuellt kontorsarbete, förebyggande av återfall i utmattningssyndrom och politisk styrning av arbetsmiljö och hälsa. Det är ämnena för tre av de nio forsknings­projekt som beviljats närmare 25 000 000 kronor av Afa För­säkring i årets tredje anslagsomgång.

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Afa För­säkring och omvärlden, oktober 2021

Att skapa friska arbetsplatser är en viktig del för att förebygga ohälsa och ska vara en central del i det dagliga arbetsmiljö­arbetet. Arbetsmarknadsdepartementet bjuder tillsammans med Afa För­säkring in till digitala seminarier som fördjupar sig i arbetsmiljöstrategin. Det tredje seminariet handlade om tryggt arbetsliv. Här nedan finner du en filmupptagning från seminariet.

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Afa För­säkring och omvärlden, september 2021

Höjda ersättningsnivåer och justerade regelverk. Den 21 september arrangerade Afa För­säkring ett digitalt seminarium där socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi berättade om förslag i regeringens budgetproposition och framtidsspanade om socialförsäkringen ur olika perspektiv. Se filmupptagningen från seminariet nedan.

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Afa För­säkring och omvärlden, maj 2021

Afa Försäkrings årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro är Sveriges mest omfattande rapport inom området. Antalet allvarliga arbetsolycksfall ökade något 2019 och det finns stora skillnader i olycksrisk mellan yrkesgrupper. Statistiken visar också att risken för långvarig sjukfrånvaro är lägst i Stockholms län och högst i Gävleborgs län.

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Afa För­säkring och omvärlden, april 2021

Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö̈. Att skapa friska arbetsplatser är en viktig del för att förebygga ohälsa och ska vara en central del i det dagliga arbetsmiljö­arbetet. Regeringen har tagit fram en ny arbetsmiljöstrategi i dialog med arbetsmiljömyndigheter och arbets­marknadens parter. Afa För­säkring och Arbetsmarknadsdepartementet arrangerar fyra fördjupningsseminarier om regeringens arbetsmiljöstrategi under året. Det första hölls nyligen och handlade om vad som krävs för...

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Afa För­säkring och omvärlden, mars 2021

Huvud, axlar, knä och tå – så skadar man sig på jobbet är en ny rapport från Afa För­säkring där vi fördjupar oss i vilka skillnader som finns mellan olika yrken, kön och åldersgrupper när det gäller var på kroppen man skadar sig efter ett allvarligt olycksfall som skett på jobbet.

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Afa För­säkring och omvärlden, februari 2021

Under pandemin har många jobbat på distans och intresset för arbetsmiljöfrågor har ökat. Samtidigt har regeringen arbetat med en ny arbetsmiljöstrategi i dialog med arbetsmiljömyndigheter och arbets­marknadens parter. Nyligen presenterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark den nya strategin vid ett digitalt seminarium på Afa För­säkring.

Afa Försäkring

Nyhetsbrevet Afa För­säkring och omvärlden, januari 2021

Inom ramen för Afa Försäkrings forskningsområden arbetsmiljö och hälsa, satsar arbets­marknadens parter på forskning kring effekterna av den pågående pandemin. Under 2020 beviljades 37 projekt, som rör covid-19, finansiering om totalt 97 miljoner kronor. Forskarna kommer att titta på covid-19 och dess effekter på arbetsmiljö och hälsa ur en mängd olika infallsvinklar.