Kvinna sitter framför ett runt bord med en laptop och ett stearinljus.

Foto: Johnér

Anmälan till testpanelen

Vi på Afa Försäkring arbetar för att ständigt förbättra och förenkla för våra användare. Vi söker därför dig som vill vara med i vår testpanel. Som deltagare i testpanelen får du möjlighet att bidra till att informationen på vår webbplats är enkel för våra besökare att ta del av.

Vad innebär det att vara med i testpanelen?

Du kommer att få möjlighet att påverka utformningen av vår webbplats och våra digitala tjänster genom att utvärdera olika idéer, skisser och prototyper som vi vill testa. Du kan också bli inbjuden till intervjuer och enkäter.

Vad händer när jag anmält mig?

Om du ingår i den målgrupp vi behöver feedback från så kontaktar vi dig. Ibland kan det vara en enkät vi bjuder in till, som bara tar några minuter att besvara. Andra gånger kan det vara ett användartest som kräver lite mer tid. Då ringer vi dig och berättar om upplägget, vilken ersättning vi erbjuder och frågar därefter om du vill delta i testet. Du har alltid rätt att tacka nej.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Intresseanmälan att delta i testpanel

När du registrerat ditt intresse att delta i vår testpanel registrerar vi följande uppgifter om dig i vårt testpanelregister: Namn, Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer), Bostadsort, Födelseår, Sektor och arbetskategori du arbetar inom. Dina personuppgifter sparas i registret tillsvidare eller tills du meddelar att du inte längre är intresserad av att delta i vår testpanel. Den rättsliga grunden för behandlingen är det samtycke som lämnas i samband med intresseanmälan.

Deltagare vid användartester och liknande aktiviteter

Om du har blivit utvald som deltagare vid användartester och liknande aktiviteter som syftar till att öka vår förståelse för olika målgruppers behov och beteenden, behandlar vi även IP-adress samt användargenererande uppgifter i samband med att testet genomförs. Denna information kan sparas i upp till ett år från genomförandet av aktiviteten. Avidentifierade uppgifter som inte längre kan knytas till dig som person lagras tillsvidare. En anteckning om ditt deltagande sparas tillsvidare. Den rättsliga grunden för behandlingen är det samtycke som lämnas i samband med intresseanmälan.

2. Varifrån samlar vi in uppgifter om dig?

Vi samlar in uppgifter från dig själv.

3. Överföring och utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar i förekommande fall ut eller överför dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare.

Samarbetspartners och leverantörer

Personuppgifter kan komma att överföras till våra samarbetspartners och leverantörer, beroende på test och utvärdering.

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall lämna ut dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Läs mer om personuppgiftsbehandling

Intresse­anmälan

* Obligatoriskt fält