Fördjupad hållbarhetsinformation

Beskrivning av de hållbarhetsrelaterade egenskaperna och information om metoder.

Upplysningar om finansiella produkter i enlighet med artikel 8.1, 8.2 och 8.2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852.