Maskinförare ute på uppdrag

Foto: Johnér Bildbyrå

19maj

Yrkesförare – allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro

SeminariumFysiskt
Genomfördes 19 maj 2021

Yrkesförare löper större risk att drabbas av en allvarlig arbetsolycka eller ett längre sjukfall än övriga yrkesgrupper i genomsnitt. Det visar en ny rapport från Afa För­säkring som presenterades vid ett seminarium den 19 maj.

– Yrkesgruppen yrkesförare sysselsätter 100 000 personer och består till 90 procent av män. 95 procent av yrkesförarna arbetar i privat sektor, knappt fem procent inom kommuner och regioner och mindre än en procent är statligt anställda. Den här fördelningen gör att vi inte redovisar statistik för arbetsskador uppdelad på sektor, sa Elin Henriksson, statistiker/analytiker på Afa För­säkring.  

Rapporten Yrkesförare – allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro bygger på statistik för åren 2015–2019 från Afa Försäkrings skadedatabas. Ett allvarligt arbetsolycksfall är ett olycksfall som inträffar i arbetet och beror på en kortvarig, ovanlig och oförutsedd händelse. Det leder till 30 dagars sjukskrivning eller motsvarande läkningstid, och/eller till medicinsk invaliditet.

– Vi beräknar risken som antal allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta. I gruppen yrkesförare ligger den genomsnittliga risken att drabbas av ett allvarligt arbetsolycksfall på 7,1, vilket kan jämföras med en risk på 2,6 i genomsnitt för hela arbets­marknaden. Risken ökar med åldern och är 50 procent högre i åldersgruppen 55–64 år än i gruppen 16–25 år, sa Elin Henriksson.

– Högst är risken för lastbilsförare, som har en risk på 8,7. Därefter följer lokförare, med en risk på 7,4, och övriga bil-, motorcykel- och cykelförare, med en risk på 6,0. Lägst risk har grupperna buss- och spårvagnsförare och taxiförare, med en risk på 4,6 respektive 3,7 allvarliga arbetsolycksfall per 1 000 sysselsatta. Den vanligaste orsaken till olycksfallen är man råkar ut för en fallolycka.

Yrkesförare har högre risk att bli långvarigt sjuka

Långvarig sjukfrånvaro är sjukfrånvaro som varat i mer än 30 dagar eller har lett till aktivitets- eller sjukersättning. Eftersom merparten av yrkesförare är privatanställda handlar rapportens statistik över sjukfrånvaro främst om yrkesförare i privat sektor, inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO.

– Yrkesförare har en högre risk att råka ut för ett långvarigt sjukfall än privatanställda arbetare i stort. 2019 inträffade för manliga yrkesförare drygt 20 långvariga sjukfall per 1 000 sysselsatta och för kvinnliga yrkesförare drygt 40 fall, jämfört med 15 respektive drygt 20 långvariga sjukfall i genomsnitt för manliga och kvinnliga privatanställda arbetare. För både kvinnor och män är risken för långvarig sjukfrånvaro högst för buss- och spårvagnsförare, sa Andreas Ek, statistiker/analytiker på Afa För­säkring.

Psykiska och muskuloskeletala diagnoser vanligast

De vanligaste orsakerna till att yrkesförare blir långvarigt sjukskrivna är psykiska sjukdomar och muskuloskeletala sjukdomar.

– För kvinnliga yrkesförare är psykiska diagnoser den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro. Näst vanligast är muskuloskeletala diagnoser, till exempel ryggvärk eller reumatism. Gruppen lastbilsförare har ungefär dubbelt så stor andel graviditetsrelaterade diagnoser som övriga kvinnliga yrkesförare, vilket beror på att en majoritet av de kvinnliga lastbilsförarna är yngre än 36 år, sa Andreas Ek.

– Den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro för manliga yrkesförare är muskuloskeletala diagnoser, följt av psykiska diagnoser. En förhållandevis vanlig diagnos för manliga yrkesförare är cirkulationsorganens sjukdomar, det vill säga hjärt- och kärlsjukdomar. En förklaring kan vara att manliga yrkesförare i snitt är äldre än privatanställda manliga arbetare inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO.

Yrkesförares covidrelaterade sjuk­försäkrings­ärenden

I rapporten redovisas covidrelaterade sjuk­försäkrings­ärenden för yrkesförare och övriga privatanställda arbetare som inkommit till Afa För­säkring under 2020 och 2021.

– Yrkesförare är den yrkeskategori där inflödet av covidrelaterade sjuk­försäkrings­ärenden ökade mest från mars 2020. Buss- och spårvagnsförare hade den största ökningen av ärenden. Bland kvinnliga yrkesförare anmäldes flest covidrelaterade ärenden i åldersgruppen 46–55 år, bland manliga yrkesförare i gruppen 56–64 år, sa Emil Askestad, statistiker/analytiker på Afa För­säkring.

Webbutbildning i konflikthantering för bussförare

Vid seminariet presenterades också en utbildning i konflikthantering för bussförare.

– I december 2020 lanserade vi webbutbildningen Trygg buss. Den är framtagen av Prevent i samarbete med Sveriges bussföretag, Kommunal och representanter för bussbranschen. Syftet med utbildningen är ett ge bussförare grund­läggande kunskap i konflikthantering och tanken är att den ska kunna användas i samband med yrkeskompetensutbildning, arbetsplatsträffar eller vid behov, sa Nathalie Robert Edgar, projektledare på Prevent.

Moderator för dagens seminarium var Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på Afa För­säkring.


Text: Adam Fredholm

Ladda ner rapporten

för nedladdning.Yrkesförare – allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaroHär hittar du rapporten

Vill du prenumerera på Afa Försäkrings statistik­rapporter? Registrera dig här.

Presentationer från webbinariet

Presentation av rapporten Yrkesförare – allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Presentation av Nathalie Robert Edgar från Prevent.

Webbutbildningen Trygg buss

Film, själva utbildningen och övrigt material hittar du här.

Läs press­meddelanden om rapporten

Covid-19 – ny rapport visar covidrelaterade sjuk­försäkrings­ärenden bland yrkesförare.

Yrkesförare – hot och våld vanlig orsak till allvarliga arbetsolycksfall.

Fötter som sticker ut under ett täcke.

Om du blir sjuk

Sjukförsäkringen kompletterar ersättning som du får från Försäkrings­kassan.

Person med gipsad arm.

För­säkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din för­säkring i kollektiv­avtalet.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.