Man med laptop

Foto: Most Photos

12apr

Hur kan välfärdsbrotten stoppas?

FrukostseminariumDigitalt
Genomfördes 12 april 2024

Bedrägerier mot bidrags- och försäkringssystemen kostar samhället miljardbelopp varje år. Brottsligheten mot Försäkrings­kassan och försäkringsbolagen är sammankopplade och en gemensam kraftsamling behövs.

Välfärdsbrottsligheten har blivit alltmer omfattande och utgör idag en viktig inkomstkälla för den organiserade brottsligheten. Bedrägerierna drabbar de ärliga invånarna genom höjda skatter och försäkringspremier och ytterst hotas förtroendet för välfärdssamhället.

Försäkrings­kassan och försäkringsbolagen samverkar och arbetar aktivt med kontroller för att motverka bedrägerierna.

Ett utökat informationsutbyte mellan aktörerna är en förutsättning för att effektivt kunna upptäcka bedrägerierna, inte minst hos Afa För­säkring som med sina kollektiv­avtalade för­säkring­ar kompletterar de allmänna för­säkring­arna.

Under seminariet gavs exempel på hur bedrägerier går till och hur Försäkrings­kassan, Afa För­säkring och försäkringsbranschen tillsammans jobbar med att motverka denna brottslighet.

Medverkande

Ronja Wildenstam, jurist, Svensk För­säkring

Thomas Falk, nationell samordnare mot organiserad brottslighet och arbetslivskriminalitet, Försäkrings­kassan

Christine Bjurn, avdelningschef, Afa För­säkring

Moderator: Sven Kärnekull, verksamhetsområdeschef, Afa För­säkring

Presentation från seminariet

Läs om våra andra evenemang

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.

Bengt Järvholm, prof. i yrkes- och miljömed, Maria Albin, prof. i arbets- och miljömed, Göran Kecklund, prof. i psykobiologisk sömnforskning, Lisbeth Slunga Järvholm, docent i yrkes- och miljöm, och Eva Vingård, prof. emerita i arbets- och miljömed.

Tidigare evenemang

Här hittar du vårt arkiv med tidigare seminarier, webbinarier och evenemang.