Ingenjörer ritar på whiteboard

Foto: Pixabay

3sep

Ny forskning: Genusmedvetet arbetsmiljö­arbete

SeminariumDigitalt
Genomfördes 3 september 2021

Traditionella föreställningar om könsroller kan visa sig på arbetsplatser. För att utveckla ett genusmedvetet arbetsmiljö­arbete behöver man inkludera ett könsperspektiv i det systematiska arbetsmiljö­arbetet. Det visar ny forskning.

– Genusmedvetet arbetsmiljö­arbete kan beskrivas som en strävan efter en god och säker arbetsmiljö där kvinnor och män har likvärdiga möjligheter, rättigheter och skyldigheter, sa Annika Vänje, docent i förändringsledning och genus vid Kungliga Tekniska Högskolan i Flemingsberg och lektor i arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna.

– I det här systematiska arbetsmiljö­arbetet behöver man kunskap om vilka betydelser kön kan ha på arbetsplatsen och för arbetsmiljön. Man behöver ha en öppenhet för kritiska perspektiv och tid och plats för att till exempel diskutera sådant som skaver i arbetet. Och så behöver man strategier för att kunna jobba med sin arbetsmiljö så att den blir genusmedveten.

Annika Vänje och doktoranden Karin Sjöberg Forssberg har i ett forsknings­projekt nyligen undersökt jämställdhet i hemtjänsten och inom den tekniska förvaltningen i två kommuner. I projektet medverkade också Arbetsmiljöverket.

– Grunden till ojämställdhet på arbetsplatser är att det finns skillnader mellan kvinnor och män när det gäller makt och kontroll, resursfördelning, delaktighet i beslut och möjlighet till karriärutveckling, sa Annika Vänje.

– Föreställningar om kön och jämställdhet som finns i samhället avspeglades ganska tydligt i arbetsmiljön i de båda kommunerna. Till exempel fördelade man i både hemtjänsten och inom den tekniska förvaltningen arbetsuppgifter utifrån medarbetarnas kön. Sådana omedvetna traditionella föreställningar och värderingar behöver lyftas till ytan. Annars försvårar de arbetsmiljöåtgärder, som exempelvis arbetsrotation.

Verktyg för att inkludera jämställdhet i arbetsmiljö­arbetet

Minke Wersäll, senior analytiker på Arbetsmiljöverket, berättade att man under verkets medverkan i Annika Vänjes forsknings­projekt försökt utveckla en genusmedvetenhet hos sina arbetsmiljöinspektörer.

– Om jämställdhet integreras i arbetsmiljö­arbetet kan man få en synergieffekt och därmed bättre effekt inom båda områdena. Det kan man göra genom att inkludera kön i det systematiska arbetsmiljö­arbetet. Det behövs också en tydlig styrning och en uppföljning från organisationens ledning, sa hon.

– I projektet har vi tagit fram verktyg som våra inspektörer ska kunna använda för att inkludera jämställdhet i arbetsmiljö­arbetet. Verktygen är också tänkta att kunna användas av anställda ute på arbetsplatser och de kommer att läggas upp på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Seminariet lockade 529 åhörare och avslutades med en frågestund. Där medverkade också Tina Forsberg, lektor i arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna. Moderator för dagens seminarium var Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa För­säkring.


Text: Adam Fredholm

Presentation

Ladda ner presentationen från webbinariet här.

Vårdpersonal får judoinspirerad fallträning

Förebygga

Afa För­säkring arbetar för att förebygga skador och ohälsa i arbetslivet. Det är ett uppdrag vi har från våra ägare Svenskt Näringsliv, LO och PTK och från Sveriges Kommuner och Regioner.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.