26apr

Utvecklingen av godkända arbetssjukdomar

SeminariumFysiskt
Genomfördes 26 april 2016

I debatten om arbetssjukdomar figurerar ofta olika siffror och definitioner. I syfte att fördjupa förståelsen kring detta komplexa ämne och regelverkens påverkan av utvecklingen, har AFA För­säkring tagit fram en rapport om arbetssjukdomar.

Rapporten omfattar regelverket för den lagstadgade och den kollektiv­avtalade försäkringen samt utvecklingen av godkända arbetssjukdomar fördelat på kön, yrke och diagnos. Rapporten presenterades vid ett seminarium av analytiker Anna Weigelt och Michel Normark chef för Analys- och försäkrings­villkor, AFA För­säkring.

Person med gipsad arm.

För­säkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din för­säkring i kollektiv­avtalet.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.