24juni

Utvecklingen av godkända arbetssjukdomar

SeminariumFysiskt
Genomfördes 24 juni 1987

I debatten om arbetssjukdomar figurerar ofta olika siffror och definitioner. I syfte att fördjupa förståelsen kring detta komplexa ämne och regelverkens påverkan av utvecklingen, har AFA Försäkring tagit fram en rapport om arbetssjukdomar.

 

Rapporten omfattar regelverket för den lagstadgade och den kollektivavtalade försäkringen samt utvecklingen av godkända arbetssjukdomar fördelat på kön, yrke och diagnos. Rapporten presenterades vid ett seminarium av analytiker Anna Weigelt och Michel Normark chef för Analys- och försäkringsvillkor, AFA Försäkring.

Ta del av presentationen