Spädbarn ligger på förälders mage

Foto: Johnér Bildbyrå

30jan

Utredning om jämställt uttag av föräldraledighet

SeminariumFysiskt
Genomfördes 30 januari 2018

En jämnare fördelning av föräldraledigheten ökar jämställdheten både på arbets­marknaden och i hemmet. I januari presenterades Utredningen om en modern föräldraförsäkring vid ett seminarium på Afa För­säkring.

– Idag är kvinnornas föräldraledighet nästan tre gånger så lång som männens. Samtidigt tar kvinnor ett större ansvar i hemmet och arbetar oftare deltid än män, sa Lars Arrhenius, jurist och utredare.

– Vi fick i uppdrag att se över hur man kan få ett mer jämställt uttag av föräldraledighet. Vi föreslår att fram till barnets tredje år ska föräldrarna få 390 dagar, som de kan välja att dela på genom att ta ut 195 dagar var. Därefter får föräldrarna tio dagar var per år fram till att barnet fyller 10 år.

Ersättningen för samtliga dagar grundas på sjukpenningen

Med den modell utredningen föreslår får föräldrar totalt 460 dagar, jämfört med dagens 480 dagar plus tio så kallade pappadagar. I gengäld beräknas samtliga dagar på den sjukpenning­grundande inkomsten. Idag är 390 dagar på sjukpenningnivå och 90 dagar på lägstanivå, vilket ger 180 kronor per dag i ersättning.

– Fördelarna med ett jämställt uttag av föräldraledigheten är till exempel att barn får tillgång till båda föräldrarna och att det minskar de negativa effekterna av ledigheten som idag främst drabbar kvinnor när det gäller löneutveckling och karriärmöjligheter. Ett jämnare uttag har också effekter på kvinnors pensioner och på fördelningen av arbete i hemmet, sa Håkan Nyman, analytiker.

– De tio dagar per år som föräldrarna får mellan barnets tredje och tionde år fördelas så att tre dagar per år reserveras för mamman och tre för pappan. De återstående två dagarna per förälder kan överlåtas till en annan person. Vi tror att det här förslaget kan underlätta planeringen för föräldrar.

Fler reserverade dagar per förälder

I utredningens förslag reserveras 151 dagar av de 460 dagarna för varje förälder, jämfört med dagens 90 dagar per förälder.

– Det finns ett behov av flexibilitet när det gäller fördelningen av föräldraledighet. Men ett jämställt uttag kräver stora förändringar för både kvinnor och män. I vårt förslag reserverar vi därför 151 dagar per förälder, sa Lars Arrhenius.

– Reserveringen medför krav på beteendeförändring. För ett jämställt uttag behöver 20 procent av papporna öka sitt uttag med 130 dagar. 25 procent av kvinnorna behöver minska sitt uttag med mer än 100 dagar, sa Håkan Nyman.

Sedan december när regeringen tog emot utredningen om föräldraförsäkringen har den skickats ut på remiss. Berörda myndigheter och organisationer ska nu lämna synpunkter på förslagen innan beslut fattas. Regeringen kommer dock behandla två frågor i så kallat snabbspår. Det gäller möjligheten att reservera dagar med ersättning på grundnivå respektive att överlåta dagar till en förälders sambo.Text: Adam Fredholm

Foto: Jacob Lindfors

Förälder med barn i famnen.

Går du snart på föräldraledighet?

När du får föräldrapenning från Försäkrings­kassan kan du få extra ersättning från föräldra­penning­tillägget.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.