6okt

Tydligt samband mellan arbetsmiljö och hjärt-kärlsjukdom

SeminariumFysiskt
Genomfördes 6 oktober 2015

Vid ett seminarium hos AFA Försäkring presenteras en litteraturöversikt från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), av Töres Theorell, professor, Stockholms universitet och Charlotte Hall, projektledare.