24juni

Tydligt samband mellan arbetsmiljö och hjärt-kärlsjukdom

SeminariumFysiskt
Genomfördes 24 juni 1987

Vid ett seminarium hos AFA Försäkring presenteras en litteraturöversikt från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), av Töres Theorell, professor, Stockholms universitet och Charlotte Hall, projektledare.