Animerad bild på en person som jobbar på en laptop sittandes vid ett skrivbord. Personen har hörlurar på sig.

Trygghets­försäkring vid arbetsskada – vad gäller för distansarbete?

3maj

Trygghets­försäkring vid arbetsskada – vad gäller för distansarbete?

FrukostseminariumDigitalt & fysiskt
Genomfördes 3 maj 2023

Vad gäller om man skadar sig i samband med arbete på distans, exempelvis i hemmet? När och på vilket sätt träder den kollektiv­avtalade trygghets­försäkringen in? Det berättade Afa För­säkring om under frukostseminariet den 3 maj 2023.

Möjlighet till distansarbete är mer regel än undantag efter pandemin. När du jobbar hemifrån är gränsen mellan arbete och fritid flytande. Därför är det svårare att bedöma om en skada som inträffar hemma är en arbetsskada.

Erika Engman Litfeldt och Sofia Tengedal, försäkringsspecialister inom arbetsskada på Afa För­säkring, berättade om detta under seminariet.

Det här är arbetsskade­försäkringen

Trygghets­försäkring vid arbetsskada (TFA och TFA-KL) och Avtal om ersättning vid personskada (PSA) gäller vid olycksfall eller sjukdom som orsakats av arbetet. De är ett komplement till den lagstadgade arbetsskade­försäkringen.

Anknytningen till arbetet avgör vad som gäller

Försäkringsmässigt skiljer man på skador i arbetet och skador som inträffar på fritiden. Det är anknytningen till arbetet som avgör om arbetsskade­försäkringen gäller eller inte. Är du på jobbet under arbets­tid ses anknytningen som starkare, jobbar du på en annan plats ses anknytningen som svagare. När du jobbar hemifrån är gränsen mellan arbete och fritid flytande. Därför är det svårare att bedöma om en skada som inträffar hemma är en arbetsskada.

– Man kan säga att du är försäkrad mot det dagliga livets faror så länge du är på arbetet under ordinarie arbets­tid. Om du till exempel halkar och skadar dig i fikarummet så ses den skadan som en arbetsskada även om du inte utför ditt egentliga arbete då.

– Det är inte riktigt likadant om du jobbar på en plats utanför arbetsplatsen eller utanför ordinarie arbets­tid, då har man en mer restriktiv tolkning av arbetsskadebegreppet och vad som kan vara en arbetsskada. Anknytningen till arbetet ses som svagare om du inte är på din ordinarie arbetsplats, säger Erika Engman Litfeldt.

Många frågar om hur arbetsskade­försäkringen gäller

Afa För­säkring har fått många frågor om vad som gäller vid distansarbete, framför allt vid arbete dehemifrån:

Spelar det någon roll om jag är beordrad att jobba hemifrån eller om det är frivilligt?

  • Är det någon skillnad om jag jobbar hemifrån, på ett kafé eller i mitt fritidshus?

  • Omfattas jag när jag går ut och köper lunch eller när jag hämtar mitt barn från förskolan?

  • Gäller försäkringen under ett promenadmöte, så kallat walk and talk?

  • Är det en arbetsskada så länge jag skadar mig under ordinarie arbets­tid?

  • Omfattas jag alltid om jag utför mina arbetsuppgifter vid olycksfallstillfället?

  • Vad gäller om jag jobbar, men samtidigt utför privata göromål?

Med distansarbete/hemarbete menas tillfälligt arbete på annan plats än ordinarie arbetsplats, efter överens­kommelse med arbetsgivaren. Utgångspunkten är att Trygghets­försäkring vid arbetsskada och Avtal om ersättning vid personskada gäller.

– Gränsen mellan att vara i arbete och ha fritid blir mer flytande när man jobbar hemma än på arbetsplatsen. Det gör att det ställs lite högre krav på bevisningen när en skada inträffar i hemmet eftersom man inte kan utgå från att ett olycksfall i hemmet har samband med arbetet, säger Sofia Tengedal.

– Gränsdragningen är inte alltid helt enkel såklart, men det avgörande är att arbetstagaren utförde något som låg i arbetsgivarens intresse när hon eller han skadade sig och att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete man ska utföra.

Vilka skadehändelser anmäls till Afa För­säkring?

– De flesta skador sker när man rör sig runt i hemmet. Man snubblar, halkar och ramlar på trösklar, mattkanter och trappsteg, ofta i samband med att man ska hämta arbetsmaterial som telefon, laddsladd och dator, säger Sofia Tengedal.

– Även många skador vid promenad under pågående arbetsmöte eller jobbsamtal anmäls. I övrigt skador som inträffat när man hämtat ett glas vatten, lagat lunch i köket eller tömt diskmaskinen.

Pandemin har påverkat antalet anmälda skador

Pandemin har haft påverkan på antalet anmälningar om skador vid distansarbete. Före pandemin hade Afa För­säkring betydligt färre anmälningar om denna typ av skada.

– Antalet anmälda skador vid distansarbete har ökat markant. Det är betydligt fler olika situationer att ta ställning till. Före pandemin fanns väl till exempel knappast walk and talk-möten. Numera är det mer regel än undantag att man som tjänsteman i vart fall delvis arbetar hemifrån och det är nog ett arbetssätt som kommer att bestå. Skador som inträffar i hemmet kommer att fortsätta, säger Erika Engman Litfeldt.

Utredning ska se över försäkringen

Den statliga utredningen Arbetsskadeutredningen, ska se över den lagstadgade arbetsskade­försäkringen. En del av uppdraget är att se över skyddet vid distansarbete.

– Det blir intressant att se vad utredningen kommer fram till framåt hösten, säger Erika Engman Litfeldt.

Ny rättspraxis har kommit på området, efter tre kammarrättsdomar 2021 och 2022. Alla gäller tandskador. En dom gäller en man som fick en leksaksbil kastad i ansiktet. Det var hans treåriga son som kastade bilen när mannen satt och jobbade. Det klassades som en arbetsskada.

Däremot klassades inte dessa två fall som arbetsskada, då de prövades av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD):

  • En kvinna skulle ställa undan sin kaffekopp i köket när hon var på väg att gå ut med hunden. Hunden hoppade upp mot henne och hon fick en tandskada.

  • En man skulle rätta till en sladd under skrivbordet, där hans treåriga son lekte. Sonen skallade honom och mannen fick en tandskada.

Domarna i HFD har lett till en något mer restriktiv bedömning av vad som betraktas som arbetsskada vid distansarbete.

– Det räcker inte med att olycksfallet inträffar när den försäkrade utför sitt arbete, utan vad som har orsakat olycksfallet ska också vägas in. Har olycksfallet till övervägande del sin grund i privatlivet, saknas det nödvändiga sambandet mellan arbetet och olycksfallet, säger Sofia Tengedal.

Text: Anna-Maria E. Alsand

Vad är en arbetsskada?

Enligt de kollektiv­avtalade arbetsskade­försäkringarna TFA och TFA-KL, person­skade­avtalet PSA, och den lagstadgade arbetsskade­försäkringen SFB är det en personskada som orsakats av arbetet, antingen genom olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet (arbetssjukdom).

Person med gipsad arm.

För­säkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din för­säkring i kollektiv­avtalet.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.