6feb

Trygghetsfonden TSL – ny verksamhetsmodell för förändrad arbets­marknad

SeminariumPå plats
Genomfördes 6 februari 2018

Trygghetsfonden TSL är en omställnings­försäkring som hjälper arbetare i privat sektor till nytt jobb och samtidigt underlättar för arbets­marknadens parter att hantera förändringar på den svenska arbets­marknaden. Vid ett frukostseminarium på Afa För­säkring 6 februari presenterade de sin nya verksamhetsmodell.

Från och med den 1 november 2017 arbetar TSL, Trygghetsfonden Svenskt Näringsliv LO, efter en ny verksamhetsmodell som möjliggör ett förstärkt stöd till uppsagda genom kortare yrkesutbildnings- och valideringsinsatser.

Trygghetsfonden TSL är bildad av Svenskt Näringsliv och LO. TSL har till uppgift att se till att en person som blivit uppsagt snabbt ska få en ny sysselsättning. Meningen är att arbetet ska påbörjas snabbt; det vill säga att deltagaren inte ska behöva vänta onödigt lång tid för att få stöd i omställningsarbetet.

Vid frukostseminariet berättade TSL:s VD Caroline Söder om de nya krav som omvärldsförändringar innebär och om hur verksamheten utvecklats för att möta dessa. Peter Jeppsson och Roger Andersson från TSL:s styrelse gav parternas perspektiv på detta.

Avklippt passerkort för medarbetare.

För­säkring vid arbetsbrist

Med För­säkring om avgångs­bidrag (AGB) kan du ha rätt till ersättning om du förlorar din an­ställning på grund av arbetsbrist.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.