21sep

Ardalan Shekarabi framtidsspanar om socialförsäkringen

SeminariumDigitalt
Genomfördes 21 september 2021

Den 21 september arrangerade Afa Försäkring ett digitalt seminarium där Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister, berättade om förslag i regeringens budgetproposition och framtidsspanade om socialförsäkringen ur olika perspektiv.

– De förslag som ligger i regeringens budgetproposition handlar dels om att höja nivåerna i våra socialförsäkringar så att de täcker så många grupper som möjligt. Här spelar samspelet med de kollektivavtalade försäkringarna väldigt stor roll. Men framför allt så handlar förslagen i budgeten om att justera regelverket så att vi får bort de orimligheter som finns i sjukförsäkringen där människor inte täcks av en ekonomisk trygghet när de drabbas av sjukdom, sa Ardalan Shekarabi.

– Målet är att skapa en tryggare sjukförsäkring, att öka den ekonomiska tryggheten för de som drabbas av sjukdom, för de funktionsnedsatta som har begränsad arbetsförmåga och för de som drabbas av arbetsolyckor. Vill vi försvara de värderingar som vårt samhälle bygger på, vår demokrati och vår offentliga förvaltning, då måste vi också säkerställa att våra socialförsäkringar återupprättas där de har försvagats under de senaste decennierna.

Se en filmupptagning av seminariet

Klicka på bilden ovan för att se och höra Ardalan Shekarabi berätta om hur han och regeringen ser på hur inblandade aktörer ska samverka i den framtida sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen och föräldraförsäkringen. Han berättar också om vilka prioriteringar regeringen ser som viktiga i den totala socialförsäkringskedjan, där de kollektivavtalade försäkringarna ingår.

Seminariet lockade 473 åhörare och avslutades med en frågestund. Värd för dagens seminarium var Michel Normark, chef för Partsrelationer och försäkringsvillkor på Afa Försäkring. 

 

Läs regeringens budgetproposition Du hittar regeringens budgetproposition på regeringens webbplats.