11dec

Seminarium Hot och våld

SeminariumFysiskt
Genomfördes 11 december 2018

Nästan var tionde allvarlig arbetsolycka på den svenska arbets­marknaden är orsakad av hot och våld. I en ny rapport från Afa Försäkring har statistik sammanställts från 4 600 allvarliga arbetsolyckor orsakade av hot och våld de senaste fem åren.

Rapporten presenteras vid ett seminarium hos Afa Försäkring av analytiker Anna Weigelt. Vid seminariet redovisas bland annat vilka yrkesgrupper som är mest utsatta och vilka konsekvenser olyckorna leder till.