11dec

Ny rapport om hot och våld på arbets­marknaden

SeminariumPå plats
Genomfördes 11 december 2018

Var tionde arbetsolycksfall orsakas av hot och våld. Kvinnor drabbas oftare än män och unga råkar oftare ut för rån. Risken att utsättas för hot eller våld har minskat för bland andra kriminalvårdare och lokförare. Det visar Afa Försäkrings nya statistik­rapport som presenterades den 11 december.

– Vår statistik över godkända arbetsolycksfall mellan 2014 och 2017 visar att ett av tio olycksfall orsakas av hot och våld, sa Therese Ljung, analytiker på Afa För­säkring.

Rapporten Hot och våld på den svenska arbets­marknaden bygger på uppgifter från Afa Försäkrings skadedatabas. De senaste åren har antalet arbetsolycksfall orsakade av hot och våld legat på runt 5 000 fall per år. Ett arbetsolycksfall räknas som allvarligt när det leder till sjukfrånvaro i mer än 30 dagar och/eller till medicinsk invaliditet.

– Vi delar in hot och våld-händelser i de tre underkategorierna hot och våld, rån och påkörning av person. Påkörningarna inträffar när lok-, spårvagns- eller tunnelbaneförare kör på någon som befinner sig på spåret, sa Therese Ljung.

– Sedan 2016 har påkörningarna av person minskat från 81 stycken till 59. Rånen har ökat från 311 till 330. Underkategorin hot och våld har minskat från nära 4 900 fall till drygt 4 500.

Hot och våld drabbar ofta kvinnor och unga

Kvinnor råkar oftare ut för hot och våld på sin arbetsplats än män. Två tredjedelar av de hot och våldsrelaterade arbetsolycksfallen drabbar en kvinna.

– När det gäller skillnader mellan åldersgrupper ser vi att andelen rån är högre för unga, 43 procent av de allvarliga hot och våld-relaterade arbetsolycksfallen i åldern 16–25 år och 22 procent i åldern 26–35. Det kan bero på att unga personer ofta jobbar inom handel och restaurang, där rån är vanligare än i andra yrkesgrupper. Till skillnad från de äldre åldersgrupperna ökar andelen bland unga, sa Therese Ljung.

De yrkesgrupper som ofta utsätts för hot och våld är väktare och ordningsvakter, lokförare, socialt arbete, poliser, undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter, kriminalvårdare, lärare och skolledare och taxiförare. Risken har minskat i grupperna lokförare, socialt arbete, poliser och kriminalvårdare. I grupperna väktare och ordningsvakter och undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter har risken ökat.

– Nära vartannat allvarligt arbetsolycksfall på grund av hot och våld leder till en psykisk diagnos. Störst är andelen psykiska diagnoser bland lokförare, i vården, i handeln och i restaurangbranschen, sa Therese Ljung.

Utbildning för att förebygga hot mot journalister

På seminariet medverkade också Hanna Johansson och Stefan Wiberg, projektledare respektive utvecklingschef på Prevent. Hanna Johansson presenterade en satsning med målet att förebygga trakasserier av journalister.

– 2016 utsattes 26 procent av journalisterna för trakasserier, hat eller hot, enligt Journalistförbundet. Regeringen kom med en handlingsplan för det fria ordet. I vårt projekt valde vi att rikta oss till chefer och skydds­ombud på mindre och medelstora redaktioner, sa hon.

– Från och med februari 2019 kommer vi att erbjuda dem en halvdagsutbildning med en expert på krishantering. Fokus ligger på att hantera hatet och på skydd för individ och organisation. Vi har bland annat tagit fram en checklista för förebyggande arbete på arbetsplatsen.

Checklistor och material för konflikthantering

Stefan Wiberg berättade att Prevent på sin webbplats erbjuder runt 200 checklistor för arbetsmiljö­arbete. En checklista för hantering av hot och våld är den fjärde mest nedladdade. Han presenterade också ett konflikthanteringsmaterial Prevent har utvecklat för bussförare.

– Vi utbildar handledare på bussbolagen, som sedan för kunskapen vidare i företagen. Hittills har vi utbildat 300 handledare, som i sin tur har utbildat mellan 12 000 och 13 000 förare. Ett bolag berättade att de använder vårt material i introduktionen av nya bussförare.

På Prevents webbplats finns material för konflikthantering i flera branscher, till exempel spårbunden trafik och privata HVB-hem.

– Vi använder ofta statistik från Afa För­säkring när vi tittar på vilka arbetsmiljöproblem som finns i olika branscher. Kommer inte branschen eller arbets­marknadens parter till oss med förslag på lösningar så kontaktar vi dem och föreslår att vi ska utveckla något tillsammans, sa Stefan Wiberg.

Text och foto: Adam Fredholm

En kvinna tröstar en annan kvinna som är nedstämd.

Hot och våld på arbetsplatsen

Har du drabbats av hot, våld eller rån i arbetet? Då kan du ha rätt till vår arbetsskade­försäkring.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.