Möte i kontorsmiljö

Foto: Johnér Bildbyrå

8okt

Regeringens arbetsmiljöstrategi: Ett tryggt arbetsliv

SeminariumFysiskt
Genomfördes 8 oktober 2021

Afa För­säkring och Arbetsmarknadsdepartementet arrangerar fyra seminarier om särskilt prioriterade områden i regeringens arbetsmiljöstrategi. Seminarium tre hölls den 8 oktober och handlade om hur man uppnår ett tryggt arbetsliv.

– Vi ska idag fokusera på ett tryggt arbetsliv. Varje vecka dör ungefär en person till följd av en olycka i arbetet och varje år dör tusentals människor i förtid på grund av arbetsrelaterade sjukdomar. Ingen ska behöva dö på sitt arbete, men ingen ska heller behöva dö av sitt arbete. Därför har regeringen utvidgat sin nollvision mot dödsolyckor till att ingen ska behöva dö till följd av arbete, sa Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister.

– Kunskap om arbetsmiljö är viktigt för att minska arbetsrelaterade olyckor och ohälsa. Det är också centralt att arbetsmiljö­arbetet på landets arbetsplatser är grundat i aktuell kunskap. Därför behöver forskningen vidare undersöka hur arbetsmiljön förändras när arbetslivet utvecklas. Och sedan är det såklart viktigt att vi också kan sprida den nya kunskapen till våra arbetsplatser och till alla oss som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Ett tryggt arbetsliv – ingen ska behöva riskera liv eller hälsa på grund av jobbet

Dagens seminarium handlade om hur vi tillsammans kan skapa ett tryggt arbetsliv. Ellinor Persson, moderator, ledde samtalen med de medverkande:

Inledning
Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet

Ett tryggt arbetsliv

Tankar om nollvisionen för arbetsorsakade dödsfall: Var står vi?
Maria Albin, överläkare och professor, Centrum för arbets- och miljömedicin och Institutet för miljömedicin, Stockholm

Arbetsmiljöstrategi – nu och framåt
Erna Zelmin, generaldirektör Arbetsmiljöverket
Anna Mannikoff, Stf generaldirektör, Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Byggbranschens Säkerhetspark och hur vi arbetar med nollvisionen
Berndt Jonsson, Nationell samordnare av arbetsmiljöfrågor, Byggföretagen
Ulf Kvarnström Arbetsmiljösamordnare, Byggnads

Hot och våld

Statistik hot och våld
Anna Weigelt analyschef Afa För­säkring

Våld och hot i arbetslivet – Bara en bagatell eller det ingår väl i jobbet?
Sofia Wikman, Docent högskolan i Gävle
Kristina Zampoukos, universitetslektor Mittuniversitet
Jenny Jakobsson, universitetslektor Malmö universitet

Att skapa en trygg arbetsmiljö tillsammans
Ulrika Emmoth, HR-strateg, Eskilstuna kommun

OSA-föreskriften
Arbete pågår med utvärdering av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
Hannes Kantelius, senioranalytiker, Arbetsmiljöverket

Avslutning
Susanna Stymne Airey, enhetschef Förebygga, Afa För­säkring och moderator Ellinor Persson

Person med gipsad arm.

För­säkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din för­säkring i kollektiv­avtalet.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.