Ståbord_arbete_grönt2.webp
23apr

Regeringens arbetsmiljöstrategi: Ett hållbart arbetsliv

SeminariumFysiskt
Genomfördes 23 april 2021

Afa Försäkring och Arbetsmarknadsdepartementet arrangerar fyra seminarier om särskilt prioriterade områden i regeringens arbetsmiljöstrategi. Det första seminariet hölls den 23 april och handlade om hur man uppnår ett hållbart arbetsliv.

– Allt fler lever längre och andelen äldre i befolkningen ökar. Det innebär att vi behöver arbeta längre och att pensionsåldern successivt behöver höjas. Det är viktigt att vi förbättrar möjligheterna till kompetensförsörjning och blir bättre på att ta till vara äldres kompetens och erfarenheter, sa Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister.

– Ett längre arbetsliv kräver en bättre arbetsmiljö. Vi behöver både forskning av hög kvalitet och spridning av forskningsresultaten så att de kommer till användning på arbetsplatserna. En utgångspunkt för regeringen är att vi ska ha ett nära samarbete med myndigheter, arbetsmarknadens parter och experter. Den här serien seminarier är viktig för den dialogen och för att vi ska kunna förverkliga arbetsmiljöstrategin.

Alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv

Dagens seminarium handlade om vad som krävs för att alla ska ha möjlighet att jobba ett helt arbetsliv. Ellinor Persson, moderator, ledde samtalen med de medverkande under rubrikerna:

Ung i arbetslivet Petter Gustavsson, professor i psykologi, Karolinska Institutet

Ständigt lärande, kompetensutveckling och omställning Eva Wikström, vd, Omställningsfonden Lennart Hedström, vd, TRR

Äldre i arbetslivet Anders Ferbe, representant för Senior arbetskraft Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin, Karolinska Institutet

Kunskapsuppbyggnad och nyttiggörande av forskning Susanna Stymne Airey, chef förenheten Förebygga, Afa Försäkring Cecilia Beskow, chef för forskningsavdelningen, Forte Nader Ahmadi, generaldirektör, Mynak

Avslutning  Rasmus Cruce-Naeyé, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer och ta del av tips, råd och verktyg

Material kopplat till presentationerna Ta del av ett verktyg Suntarbetsliv har tagit fram med koppling till Petter Gustavssons forskning.

Arbetar du som chef eller inom HR kan du medverka i en undersökning kopplad till Petter Gustavssons forskning.

Läs mer om Mynak Ta del av Mynaks publikationer.

Läs mer om Mynaks pågående projekt.

Regeringens arbetsmiljöstrategi Här hittar du en kortversion av regeringens arbetsmiljöstrategi för 2021–2025.

Tips, råd och verktyg för ett hållbart arbetsliv Prevents webbplats.

Suntarbetslivs webbplats.

Arbetsmiljöverkets webbplats.

Partsrådets webbplats.