8sep

Samarbetet mellan staten och arbets­marknadens parter

SeminariumFysiskt
Genomfördes 8 september 2015

På de flesta av Arbetsmarknadsdepartementets områden är relationerna med arbets­marknadens parter av ett helt avgörande intresse. Formerna för dessa relationer ser olika ut beroende på område – allt ifrån nära samverkan som när det gäller arbetsmiljö till en relativt klar uppgiftsuppdelning som när det gäller till exempel lönebildning.

På seminariet diskuteras hur relationerna med parterna ska kunna fungera så väl som möjligt under den kommande mandatperioden och vilka utmaningar som detta samarbete står inför.

Välkommen till ett seminarium med Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet med ansvar för arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt och arbetsmiljö.