Montör i fabrik

Foto: Johnér Bildbyrå

29maj

Webbinarum: Säker arbetsmiljö – nollvision inom basindustrin

SeminariumDigitalt
Genomfördes 29 maj 2020

En säker arbetsmiljö i industrin kräver att alla på arbetsplatsen är delaktiga. För att säkerheten även ska omfatta entreprenörer behöver arbetsmiljön finnas med redan i upphandlingen. Det visar ny forskning som presenterades den 29 maj vid ett digitalt seminarium arrangerat av Afa Försäkring.

– Skapandet av en hållbar säkerhetskultur är ett lagarbete som bygger på samverkan och att alla i organisationen är delaktiga, sa Maria Vigren, arbetsmiljöspecialist och arbetsmiljöforskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Det behöver finnas en gemensam målsättning som alla i organisationen känner till och förstår. Det blir tydligt att man har säkerhet som en grundläggande värdering när medarbetare väljer att använda sig av säkra beteenden istället för av riskfyllda beteenden.

Arbetsmiljö­arbete och säkerhetskultur Maria Vigren och Fanny Isaksson Lantto, sociolog vid IVL Svenska Miljöinstitutet, har med finansiering av Afa Försäkring studerat arbetsmiljö­arbete och säkerhetskultur i stålindustrin och i massa- och pappersindustrin. På webbinariet den 29 maj presenterade de resultaten av sin forskning.

– Vi kunde bland annat se att det systematiska arbetsmiljöarbetet ofta brister när säkerhet blir en fråga som man prioriterar upp eller ner beroende på vilken situation man befinner sig i på arbetsplatsen, sa Fanny Isaksson Lantto.

– Å andra sidan kunde vi se att det systematiska arbetsmiljöarbetet ofta stärks när säkerhet istället är en grundläggande värdering som får genomsyra all verksamhet. Då anses säkerheten alltid vara viktigast och kan inte prioriteras bort.

Säker arbetsmiljö för entreprenörer På webbinariet medverkade också Sanny Shamoun, doktor i psykologi och arbetsmiljöforskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Hon har studerat arbetsmiljön för entreprenörer inom stål-, massa-, pappers- och gruvindustrin, också hon med finansiering av Afa Försäkring.

– Idag köps tjänster in vid behov och arbetskraften ska finnas på plats just när den behövs. Det blir då en utmaning att utforma arbetsmiljöarbetet så att arbetet blir säkert för de entreprenörer som tillfälligt vistas på arbetsplatsen. De goda exempel vi har sett har alla varit företag som ställer tydliga krav på arbetsmiljön redan i upphandlingsfasen, sa Sanny Shamoun.

– De företag som har ett fungerande arbetsmiljöarbete har uttalade strategier för hur man prioriterar arbetsmiljö. Till exempel har man arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor som första punkt på ledningsgruppens möten. Ligger de här frågorna som sista punkt finns en risk att man inte hinner med dem på mötet. Genom att ta dessa frågor först visar man hur viktigt arbetsmiljö och säkerhet är.

Forskarnas presentationer:

ladda ner här som pdf.Maria Vigren och Fanny Isaksson Lanttos presentation –   ladda ner här som pdf.Sanny Shamouns presentation –