30maj

Regional dag i Västerås

Regional dagPå plats
Torsdag 30 maj 2024 klockan 09.00–16.00

Dagarna är gemensamma för arbetsgivare och fackliga representanter. Vi vänder oss till dig inom kommun och region som arbetar med arbetsmiljö-, personal-, eller försäkringsfrågor och du kan vara chef, ha direkt personalansvar, vara förtroendevald, skydds­ombud eller liknande. Programmet består av både gemensamma och valbara seminarier.

Deltagandet på en Regional dag är kostnadsfritt men Afa För­säkring ersätter inte kostnader för resor eller logi.

Läs mer om Regionala dagar.