Kvinna på kontor sitter framför sin laptop.
12feb

Arbetsmarknadsministern om regeringens arbetsmiljöstrategi

SeminariumDigitalt
Genomfördes 12 februari 2021

Under pandemin har många jobbat på distans och intresset för arbetsmiljöfrågor har ökat. Samtidigt har regeringen arbetat med en ny arbetsmiljöstrategi. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark presenterade den nya strategin vid ett digitalt seminarium.

– Vi är mitt i en pandemi som har förändrat vårt arbetsliv väldigt snabbt. Vissa jobbar långa pass i sjukvården och omsorgen. Många av oss jobbar digitalt hemifrån. Arbetsmiljöfrågorna är verkligen heta just nu och det beror nog på att vi alla upplever stora förändringar i arbetet, sa Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister.

– För mig som hela mitt vuxna liv har haft förmånen att jobba med arbetsmarknads- och arbetslivsfrågor var det en stor dag igår när regeringen fattade beslut om den nya arbetsmiljöstrategin.

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi har titeln En god arbetsmiljö för framtiden och är tänkt att gälla de kommande fem åren.

– Några konkreta punkter i strategin är att vi behöver anpassa arbetsmiljöregelverket för dagens och morgondagens arbetsliv. Reglerna måste ses över så att de ger samma skydd för kvinnor och män, oavsett yrke eller bransch. Ingen ska heller behöva dö på sitt arbete eller av sitt arbete. Därför utvidgar vi den nollvision vi har idag mot dödsolyckor i arbetslivet till att också gälla dödsolyckor till följd av arbete, sa Eva Nordmark.

– En annan fråga är att vi måste motverka och sätta stopp för arbetslivskriminalitet. Arbetsmiljöverket gör bedömningen att antalet företag som systematiskt bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar ökar. Vi ser också ett behov av att öka kunskapen om arbetsmiljö i såväl skolan och arbetslivet som i forskningen.

En strategi för ett arbetsliv i förändring

Regeringen har arbetat med den nya arbetsmiljöstrategin sedan 2019. Arbetet har skett i dialog med arbetsmiljömyndigheter och arbets­marknadens parter.

– Varför behöver vi en ny arbetsmiljöstrategi? Det korta svaret på den frågan är att arbetslivet förändras, vilket innebär både nya utmaningar och nya möjligheter. Pandemin har belyst frågor som distansarbete, ansvar för arbetsmiljön och arbetsbelastning. Vi ser också att teknikutvecklingen bidrar till en snabbare omställning, sa Eva Nordmark.

– Ett annat skäl är att befolkningen blir allt äldre samtidigt som vi behöver jobba allt längre. Vi behöver säkra kompetensförsörjningen i våra viktiga välfärdssektorer. Samtidigt blir vissa yrkesgrupper utslitna i förtid, vilket gör att man inte orkar jobba ett helt arbetsliv.

Fyra särskilt prioriterade arbetsmiljöområden

Det övergripande målet för regeringens arbetsmiljöpolitik är alla ska ha en arbetsmiljö som förebygger ohälsa och olycksfall, motverkar utestängning och bidrar till att utveckla både individer och verksamheter. Den nya strategin innehåller fyra delmål som ska leda dit.

– De fyra arbetsmiljöområden vi nu prioriterar är att vi ska ha ett hållbart arbetsliv där alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv. Vi ska ha ett hälsosamt arbetsliv som bidrar till att utveckla både individer och verksamheter. Vi ska också ha ett tryggt arbetsliv där ingen ska riskera liv eller hälsa. Och slutligen ska vi ha en arbets­marknad utan brott och fusk, sa Eva Nordmark.

– Jag vill understryka hur viktig trepartsdialogen är. En strategi omsätts inte i verksamhet om vi inte jobbar tillsammans. Regeringen och arbetsmiljömyndigheterna behöver utföra sitt arbete, men det är tillsammans med arbets­marknadens parter och tillsammans med alla er andra som är engagerade i arbetsmiljöfrågorna som vi kan leverera resultat och skapa en bättre arbetsmiljö.  

Dagens seminarium avslutades med en frågestund. Moderatorn Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på Afa För­säkring, ställde egna frågor och Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa För­säkring, framförde åhörarnas frågor till Eva Nordmark. Seminariet lockade 902 anmälda åhörare och sändes samtidigt i SVT Forum.


Text: Adam Fredholm

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.