5dec

Psykisk ohälsa i kontaktyrken

SeminariumFysiskt
Genomfördes 5 december 2019

Under de senaste åren har sjukskrivningarna ökat i Sverige och de psykiska diagnoserna står för en stor del av ökningen. Personer som arbetar i så kallade kontaktyrken brukar ofta nämnas som en särskilt utsatt grupp.

Anna Weigelt, analytiker, AFA Försäkring presenterar en rapport om psykisk ohälsa bland sysselsatta i kontaktyrken inom vård, skola och omsorg i kommun- och landstingssektorn.