Två män med mätinstrument längs en motorväg

Foto: Most Photos

8maj

Hur kan man förebygga arbetsrelaterad hudcancer?

FrukostseminariumDigitalt och på plats
Genomfördes 8 maj 2024

Solens strålning är den största riskfaktorn för arbetsrelaterad hudcancer. Tak eller skärmar som skuggar, täckande kläder och bredbrättade hattar kan ge ett gott skydd. Se ett inspelat seminarium om hur man kan förebygga arbetsrelaterad hudcancer.

Trots förebyggande insatser så är malignt melanom den snabbast ökande cancerformen i befolkningen och orsaken anses vara UV-strålning från solen och den ökande användningen av solarier.

Sambandet mellan malignt melanom och utomhusarbete är något osäkert medan sambandet med skivepitelcancer är välkänt sedan många år. Tidigare var vissa kemikalier en viktig orsak till arbetsrelaterad hudcancer, men idag är UV-strålning från solen i fokus.

Rapporten beskriver ökningen av hudcancer i Sverige och ger kunskap om vad man idag vet om varför arbetsrelaterad hudcancer uppkommer.

Genom bättre förebyggande åtgärder är kemikalier, till exempel sot eller oljor, som orsak till arbetsrelaterad hudcancer idag mycket sällsynt. Kunskapsläget när det gäller om solskyddsmedel ger ett gott skydd bedöms otillräckligt för att rekommendera användning vid utomhusarbete i Sverige.

Rapporten finns att läsa

Rapporten Arbetsrelaterad hudcancer är en kunskapsöversikt författad av professorerna Bengt Järvholm och Olle Larkö.

En sammanfattning av rapporten

Rapporten är publicerad i tidskriften Arbete och Hälsa.

Medverkande

Professor Bengt Järvholm

Professor Olle Larkö

Moderator Maria Schütt, forskningssekreterare FoU-avdelningen, Afa För­säkring

Har du frågor? Kontakta oss

Frågor om seminariet: afaseminarier@afaforsakring.se

Presentation från seminariet

Läs om våra andra evenemang

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.

Bengt Järvholm, prof. i yrkes- och miljömed, Maria Albin, prof. i arbets- och miljömed, Göran Kecklund, prof. i psykobiologisk sömnforskning, Lisbeth Slunga Järvholm, docent i yrkes- och miljöm, och Eva Vingård, prof. emerita i arbets- och miljömed.

Tidigare evenemang

Här hittar du vårt arkiv med tidigare seminarier, webbinarier och evenemang.