28aug

Presentation av MynAK

SeminariumFysiskt
Genomfördes 28 augusti 2018

Sedan den första juni i år har Sverige en ny myndighet; MynAK, myndigheten för arbetsmiljökunskap. Den 28 augusti kom generaldirektör Nader Ahmadi till Afa För­säkring för att presentera verksamheten.

Nader Ahmadi inledde med en premiär, då han inför publiken i hörsalen för första gången offentligt visade upp MynAK:s nya logotyp.

− Många frågar varför vi ska finnas. Ett skäl är föränderligheten i vår värld, sa Nader Ahmadi och fortsatte med att koppla dessa förändringar till ökade socioekonomiska och geografiska klyftor i arbetslivet.

− Det är tilltagande konkurrens mellan individer, människor och regioner, företag och organisationer. Den globala konkurrensen har hårdnat och gör att kraven på effektivitet och produktivitet höjs. Det skapar påfrestningar. Hur kommer dessa att påverka våra arbetsliv?

Nader Ahmadi fortsatte med att nämna digitalisering, robotisering och artificiell intelligens som andra faktorer att ta hänsyn till.

− Samtidigt, på sextio-sjuttiotalet var andelen arbeten som bara krävde grundskoleutbildning mer än 50 procent av den svenska arbets­marknaden. År 2000 var det 10 procent. Vad ställer det för krav på medarbetarna, arbetsmiljön och sättet att organisera arbetet? frågade Nader Ahmadi retoriskt.

Ett arbetsliv som befrämjar hälsa

Ahmadi fortsatte med fler frågor:

− Hur ska vi skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv? Hur ska vi orka klara av att arbeta?

Bakgrunden är att vi är friskare och lever allt längre.

− Regeringen säger att vi ska förebygga arbetsrelaterad ohälsa och minska risken för arbetsskada men jag trycker på att det inte räcker. Det finns en nollvision mot till exempel dödsolyckor, men det räcker inte att jag varje dag när jag går hem säger "tack, en dag till passerade och ingen dog på jobbet". Arbete ska addera något till våra liv, menade Nader Ahmadi. Det ska ge ett mervärde. Det ska till och med göra oss hälsosammare, både psykiskt och fysiskt:

− Jag försöker att ha som en bakgrundstanke när jag leder MynAK:s arbete att vi inte ska nöja oss med att förebygga, vi vill främja hälsa i vid mening.

Nader Ahmadi fortsatte med att ta upp tillgängligheten i arbetslivet för ungdomar, äldre, långtidssjukskrivna, utrikesfödda och nyanlända.

− Vi behöver ett arbetsliv som är sunt och inkluderande. Det är en av de största utmaningarna som vi har framför oss.

Det är inte så lätt att bara stänga dörren om arbetet och gå hem menade Nader Ahmadi:

− Arbetslivet och privatlivet går in i varandra. Det går inte att särskilja dom. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. När jag träffar folk säger han eller hon då och då att "mitt kontor är lobbyn på Hotell X". Min egen arbetsmiljö är ofta vår soffa därhemma.

En kunskapsmyndighet

Vad ska då göras? Hur ska MynAK visa vägen? Nader Ahmadi sa att myndigheten vill vara en spindel i nätet som synliggör och förmedlar den samlade kompetensen som finns hos relevanta aktörer inom arbetsmiljö. Nader Ahmadi tog upp tomrummet efter Arbetslivsinstitutet (1995-2007) och pekade på hur MynAk kan ersätta detta som samlande instans för att åskådliggöra det som händer på området.

Samtidigt menade han att det är viktigt att poängtera på vilka sätt MynAK skiljer sig från till exempel Arbetslivsinstitutet.

− Vi kommer inte att ägna oss åt forskning inom arbetsmiljö. Vi kommer inte att skapa policyer och vi är ingen tillsynsmyndighet. Vi är en kunskapsmyndighet. Vi visar bara vägen. Vägen byggs i sin tur av någon annan, poängterade Nader Ahmadi.

Ett ställningstagande som myndigheten gjort är att lyssna väldigt mycket.

− Samverkan och dialog blir våra ledord framöver, kommenterade Nader Ahmadi och bjöd in alla som vill att kontakta myndigheten som ligger i Gävle.

Kunskapen som MynAK bygger upp ska spridas på ett lättillgängligt och begripligt sätt, det har det kommit tydliga instruktioner om.

− Vi håller på att bygga upp strategier för information och kunskapsspridning, berättade Nader Ahmadi.

Mycket att göra

Samtidigt ska myndigheten omvärldsbevaka:

− Kunskap om arbetsmiljö utvecklas inte bara i Sverige. Därför ska vi ha en omvärldsbevakning och se vad som händer i våra grannländer, i Norden, inom EU och internationellt.

På ett sätt kommer MynAK att vara ambassadörer för det svenska arbetsmiljötänket.

− Men vi är också här för att hämta inspiration och erfarenheter hem till Sverige, slog Nader Ahmadi fast.

Nader Ahmadi ser möjligheten att stötta regeringen med de kunskaper man tar med sig hem. Samtidigt ska myndigheten inte backa för att utmana.

− Vi ska utvärdera arbetsmiljöpolitiken och titta på effekterna av beslutade och genomförda statliga reformer. Vi ska vara en blåslampa för regeringen och visa på effekterna av det dom gör.

MynAK kommer också att inventera kunskapsluckor.

− Förhoppningsvis kommer vi att se vad som behövs, vad som återstår att göra, och på så sätt kan vi tillsammans stimulera forskning kring de områdena. Det ser jag också som en viktig del i vårt arbete, kommenterade Nader Ahmadi.

Även att följa och främja företagshälsan ingår i MynAK:s uppgifter. Det syns till exempel i några av de fem tydliga uppdrag som myndigheten tilldelats:

  • Utveckla och sprida riktlinjer för evidensbaserad praktik inom företagshälsan.

  • Sammanställa faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser.

  • Sammanställa friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid.

  • Sammanställa och analysera företagshälsans utbildningsbehov.

  • Sammanställa kunskap om framtidens arbetsliv.

Nader Ahmadi rundade av med slutsatsen att myndigheten har mycket att göra.

− Jag känner mig ärad av att ha fått möjligheten att skapa den här myndigheten som är så viktig, avslutade han.

Text: Anna Appelberg

Vårdpersonal får judoinspirerad fallträning

Förebygga

Afa För­säkring arbetar för att förebygga skador och ohälsa i arbetslivet. Det är ett uppdrag vi har från våra ägare Svenskt Näringsliv, LO och PTK och från Sveriges Kommuner och Regioner.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.