Kvinna på promenad i skogen
19mars

Om reha­bili­terings­stöd

SeminariumDigitalt
Genomfördes 19 mars 2024

Som arbetsgivare har du möjlighet att få stöd för arbetslivsinriktad rehabilitering av medarbetare. Syftet är delat mellan hälsa och ekonomi. Här går vi igenom hur reha­bili­terings­stödet fungerar och hur du kan använda dig av det för tidiga insatser.

Afa För­säkring tar emot ansökningar om reha­bili­terings­stöd från arbetsgivare i privat samt kommunal och regional sektor. Försäkrings­kassan tar emot ansökningar om arbetsplatsinriktat reha­bili­terings­stöd från hela arbets­marknaden.

Dessa åtgärder kompletterar varandra och syftar till att minska risk för långvarig sjukfrånvaro. Reha­bili­terings­stödet är en förebyggande åtgärd men kan också användas under en aktiv sjukfrånvaro.

Försäkringskassan och Afa Försäkring

Här vänder vi oss till dig som är arbetsgivare. Du känner till reha­bili­terings­stödet, men här vill vi förmedla en helhetsbild av hur Försäkrings­kassans och Afa Försäkrings stöd fungerar, vad de ersätter och hur åtgärderna kompletterar varandra. Därför är du inbjuden till en digital informationsträff.

Anmälan till informationsträff

Välkommen på digital informationsträff om reha­bili­terings­stöd för arbetsgivare. Anmäl dig via knappen ovan.

Eftersom träffen är digital finns ingen begränsning för antalet deltagare men vi vill ha din anmälan i förväg. Skicka gärna vidare informationen till en kollega.

Mer om reha­bili­terings­stödet

Ett hjärta

Reha­bili­terings­stöd

Arbetsgivare kan ansöka om reha­bili­terings­stöd när en anställd behöver arbetslivsinriktad rehabilitering i förebyggande syfte eller för att återgå i arbete.

Hand ritar ett frågetecken med svart penna på whiteboardtavla

Vanliga frågor om stödet

För vem och vad kan man söka reha­bili­terings­stöd? Här svarar vi på de vanligaste frågorna om stödet och de regler och villkor som gäller.