5mars

Ny rapport om olyckor i människonära arbetssituationer

SeminariumFysiskt
Genomfördes 5 mars 2019

Olyckor i kontakt med andra människor utgör cirka tre procent av alla arbetsolyckor och drabbar kvinnor oftare än män. Olyckorna är vanligast inom skola, vård och omsorg. Det visar Afa Försäkrings nya statistik­rapport som presenterades den 5 mars.

– Vi har tittat på alla typer av olyckor vid arbete i människonära situationer. Det kan vara arbete med brukare, patient, barn, kund eller kollega, sa Anna Weigelt, analyschef på Afa För­säkring.

– Den vanligaste olyckan är att man dras med i ett fall. Inom hemtjänst och för personliga assistenter uppstår skador när man ska hjälpa eller lyfta personer. Krock med kollega eller barn är ganska vanligt och det förekommer också att man träffas av en boll när man är rastvakt.

Rapporten Olyckor i människonära arbetssituationer bygger på uppgifter från Afa Försäkrings skadedatabas. Olyckor orsakade av hot och våld ingår inte. Så kallade teambuilding-aktiviteter, som fotboll med kollegor, ingår inte. Ej heller vanliga fallolyckor. Ett arbetsolycksfall räknas som allvarligt när det leder till sjukfrånvaro i mer än 30 dagar och/eller till medicinsk invaliditet.

– Vi kategoriserar dessa olyckor som olycka med person. För kvinnor är detta den fjärde vanligaste orsaken till en allvarlig arbetsolycka. För män den fjortonde vanligaste. Skillnaden beror på att fler kvinnor än män jobbar inom skola, vård och omsorg.

Högre risk för personliga assistenter och äldre kvinnor

Olyckor i människonära arbetssituationer förekommer främst i yrkesgrupperna undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl, barnskötare, fritidsledare, m.fl, förskollärare och fritidspedagoger och i gruppen lärare och skolledare. Vanligast är olyckstypen i yrket personliga assistenter.

– Tittar vi på vilka åldersgrupper som råkar ut för en allvarlig olycka i denna typ av situation ser vi som vanligt att risken är större för äldre kvinnor. Det kan till exempel vara en fraktur som inte läker ordentligt, vilket ofta beror på att läkförmågan blir sämre när vi blir äldre, sa Anna Weigelt.

Allvarliga olyckor och förebyggande insatser
Olycka med person utgör cirka tre procent av samtliga arbetsolyckor och är en av de vanligaste orsakerna till olycksfall bland kvinnor. Jämfört med andra typer av arbetsolyckor kategoriseras dessa olyckor oftare som allvarliga.

– Det görs insatser för att förebygga olyckor i människonära arbetssituationer, till exempel Suntarbetslivs verktyg Vård i annans hem och Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning för att minska riskerna vid personförflyttningar.


Text och foto: Adam Fredholm

Person med gipsad arm.

För­säkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din för­säkring i kollektiv­avtalet.

Staplar i ett diagram.

Analys och statistik

Genom att ta fram och analysera statistik ur vår skadedatabas får vi värdefull kunskap om skador och sjukdomar i arbetslivet i både privat och offentlig sektor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.