Cafépersonal faller baklänges och tappar en plåt och två limpor.
28mars

Fall är den vanligaste olyckan på arbetet

SeminariumFysiskt
Genomfördes 28 mars 2018

Den vanligaste allvarliga arbetsolyckan är en fallolycka och risken att falla ökar med åldern. Olyckorna drabbar oftast män i byggsektorn och kvinnor inom skola, vård och omsorg. Det visar Afa Försäkrings nya statistik­rapport som presenterades den 28 mars.

– I den här rapporten fokuserar vi på fallolyckor som har orsakat sjukfall som varat längre än 30 dagar och/eller lett till medicinsk invaliditet, sa Anna Weigelt, analyschef på Afa För­säkring.

– Den vanligaste fallolyckan är ett fall i samma nivå, där man ramlar på golvet eller ute. Sedan har vi fall från höjd, där man faller från en lägre höjd, en stege eller från högre höjd. En tredje kategori är fall i trappa.

Rapporten Fallolyckor på arbetet bygger på statistik för åren 2015–2016, hämtad från Afa Försäkrings skadedatabas. Grunden för statistiken är skador som har gett ersättning från Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA eller TFA-KL, alternativt från det statliga person­skade­avtalet, PSA. Ett arbetsolycksfall räknas som allvarligt när det leder till sjukfrånvaro i mer än 30 dagar eller motsvarande läkningstid och/eller till månadsersättning.

– Varje år inträffar 11 000 fallolyckor under arbets­tid. 8 000 av olyckorna är fall i samma nivå. Drygt 2 000 av dessa fall blir en allvarlig arbetsolycka, sa Anna Weigelt.

Könsskillnader och riskgrupper

Den näst vanligaste fallolyckan, fall från höjd, drabbar främst män. Det beror på att män oftare har yrken där man till exempel använder stegar eller arbetar på högre höjd. Kvinnor råkar oftast ut för fall i samma nivå och störst är risken för äldre kvinnor.

– Kvinnor i åldern 56–64 år har mer än dubbelt så hög risk än kvinnor i genomsnitt, 2,4 gånger högre, att råka ut för ett fall i samma nivå. En femtedel av alla olyckor av den här typen drabbar yrkesgrupperna undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl, barnskötare och fritidsledare samt förskollärare och fritidspedagoger. När det gäller de senare grupperna sker olyckorna ofta på skolgårdar, sa Anna Weigelt.

– Män i åldersgruppen 56–64 år har 1,8 gånger högre risk än män i genomsnitt att råka ut för ett fall i samma nivå. De yrkesgrupper som oftast drabbas är betong-, bygg- och anläggningsarbetare, yrkesförare och metallarbetare. Inomhus orsakas olyckorna av att man snubblar över saker som ligger på golvet och utomhus av att det är halt. Inte helt oväntat är golvläggare den minst drabbade yrkesgruppen i byggsektorn.

Vanliga fallskador och förebyggande åtgärder

Den vanligaste skadan vid ett fall i samma nivå är en fraktur i arm, handled/hand eller ben. Vanligast för kvinnor är en fraktur i en arm, medan män oftast får en fraktur i ett ben.

– Vi har använt Försäkrings­kassans tjänst Beräkna kostnader för sjukfrånvaro och två typfall för att räkna på vad det kan kosta arbetsgivaren att ha en anställd som är sjukskriven. En kommunalanställd undersköterska som har 154 dagars sjukfrånvaro på grund av en armfraktur kostar arbetsgivaren 104 000 kronor. En privatanställd byggnadsarbetare med 85 dagars frånvaro på grund av armfraktur kostar arbetsgivaren 70 000 kronor, sa Anna Weigelt.

– För att förebygga fallolyckor tycker jag att man främst ska rikta sig mot äldre medarbetare och se över skolgårdar. Något av det man kan göra utomhus är att se till att ha halkskydd vid entréer, sanda och röja snö, använda broddar och ändamålsenliga skor. Inomhus kan man se till att ha torra golv, rensa korridorer från hinder, ha ändamålsenliga skor, analysera fallrisker i vårdtagares hemmiljöer och utbilda i förflyttningsteknik. Man kan också satsa på halk- och fallutbildning.

Samverkan mellan Afa Försäkring och Svenska Judoförbundet

Afa För­säkring har nyligen inlett ett samverkansprojekt med Svenska Judoförbundet för att förebygga och minska arbetsskador till följd av fallolyckor. Karin Strömqvist Bååthe, projektledare på Svenska Judoförbundet, berättade om projektet.

– Vi vill göra fler medvetna om att fallolyckor kan förebyggas med rätt kunskap, träning och teknik. Det är till exempel viktigt att man lär sig rätt fallteknik så att man inte tar emot sig med handen och bryter handleden, sa hon.

– Vi kommer att erbjuda fallkompetensträning på arbetsplatserna och utvärdera effekterna tillsammans med Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap vid Dalarnas högskola. Svenska Judoförbundet sammanför intresserade arbetsgivare med lokala judoklubbar för att genomföra träningen. För att få utbildningen kostnadsfritt ska man ha en för­säkring hos Afa För­säkring.

Dagens seminarium avslutades med att Johan Ericsson från Svenska Judoförbundet och Anna-Mia Olofsson, projektledare på AFA För­säkring, demonstrerade balansövningar och fallteknik.


Text och foto: Adam Fredholm

Person med gipsad arm.

För­säkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din för­säkring i kollektiv­avtalet.

Staplar i ett diagram.

Analys och statistik

Genom att ta fram och analysera statistik ur vår skadedatabas får vi värdefull kunskap om skador och sjukdomar i arbetslivet i både privat och offentlig sektor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.