5juni

Långvariga sjukskrivningar minskar men ökar något för unga

SeminariumFysiskt
Genomfördes 5 juni 2018

Antalet allvarliga arbetsolyckor ligger för fjärde året på 2,5 olyckor per 1 000 sysselsatta. De långa sjukskrivningarna minskar inom både offentlig och privat sektor, men ökar något i åldersgruppen 16–25 år. Det visar Afa Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och sjukfrånvaro som presenterades den 5 juni.

– Årsrapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro grundar sig på statistik för våra två största för­säkring­ar TFA, TFA-KL och PSA för arbetsskador och AGS och AGS-KL för sjukfrånvaro. Årets rapport gäller statistik för 2016, sa Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på Afa För­säkring.

Händelser som klassas som arbetsskador är arbetsolycksfall, arbetssjukdomar och färdolycksfall. Ett arbetsolycksfall räknas som allvarligt när det leder till sjukfrånvaro i mer än 30 dagar och/eller till medicinsk invaliditet. En arbetssjukdom är en sjukdom som beror på att man utsatts för skadlig inverkan i arbetet. För att prövas av Afa För­säkring ska den vara godkänd av Försäkrings­kassan eller finnas med i den internationella arbetsorganisationen ILO:s förteckning över arbetssjukdomar.

– Antalet godkända arbetssjukdomar för kvinnor som visade sig mellan 2012 och 2016 var 602 stycken. Jämfört med 2015 beror en större andel av sjukdomarna på psykisk sjukdom. För män var antalet godkända arbetssjukdomar som visade sig under samma period 2 334 stycken. Nära en tredjedel av dessa orsakades av vibrationsskador, sa Anna Weigelt.

Färdolycksfall och allvarliga arbetsskador

I år presenterar Afa För­säkring för första gången statistik över färdolycksfall. Skador som uppstår i samband med framförande av trafikförsäkrat fordon ersätts av trafikskadeförsäkringen och ingår därför inte.

– 2016 inträffade sammanlagt 7 335 olycksfall under färd till eller från arbetet. 70 procent av olyckorna drabbade kvinnor och den vanligaste orsaken var att man ramlade utomhus. För män var det vanligast med en cykelolycka, sa Therese Ljung, statistiker på Afa För­säkring.

År 2016 var antalet allvarliga arbetsolyckor 10 925 stycken. 64 procent av olyckorna drabbade män och 36 procent kvinnor.

– Antalet allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta var inom Svenskt Näringsliv/LO 2,7, i Kommuner och landsting 2,1 och inom staten 1,4. Det ger ett snitt på 2,5 olyckor. För kvinnor inträffade flest allvarliga olyckor i yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl. och för män i grupperna metallarbete och betong-, bygg- och anläggningsarbete, sa Therese Ljung.

– Åldersgrupperna 46–55 år och 56–64 år stod hos kvinnor för 55 procent av olyckorna och hos män för 45 procent. Den vanligaste orsaken till en allvarlig olycka är att man ramlar. Näst vanligast är fall från höjd, från en stege eller en trappa.

Långvarig sjukfrånvaro – psykiska och muskuloskeletala diagnoser

Sjukfrånvaro räknas som långvarig om den varar längre än 90 dagar eller leder till månadsersättning.

– 2016 minskade de långa sjukfallen inom både avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO och avtalsområdet Kommuner och landsting. Åldersgrupperna över 35 år driver minskningen, medan det i den yngsta åldersgruppen, 16–25 år, har skett en marginell ökning, sa Andreas Ek, statistiker på Afa För­säkring.

– För både kvinnor och män i Kommuner och landsting är risken att råka ut för en långvarig sjukfrånvaro hög i yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl. Inom Svenskt Näringsliv/LO är risken för kvinnor störst i yrkesgruppen livsmedelsarbete och för män i gruppen övrigt industriellt arbete.

De diagnoser som oftast ligger bakom längre sjukfrånvaro är psykiska respektive muskuloskeletala.

– I kommun och landstingssektorn är psykiska sjukdomar och syndrom vanligast och för arbetare i den privata sektorn är det vanligast med sjukdomar i det muskuloskeletala systemet och bindväven. För kvinnor inom Kommuner och landsting är risken störst att råka ut för ett långvarigt sjukfall med en psykisk diagnos i yrkesgruppen socialt arbete och för män i gruppen yrkesförare. Inom Svenskt Näringsliv/LO är motsvarande risk för kvinnor störst i yrkesgruppen yrkesförare och för män i gruppen städare och fönsterputsare.

– För både kvinnor och män är risken för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos som högst i åldern 36–45 år. Risken har minskat för de som är äldre och ökat något för kvinnor i åldern 16–25 år.


Text och foto: Adam Fredholm

Fötter som sticker ut under ett täcke.

Om du blir sjuk

Sjukförsäkringen kompletterar ersättning som du får från Försäkrings­kassan.

Person med gipsad arm.

För­säkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din för­säkring i kollektiv­avtalet.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.