Personal runt ett bord engagerade i samtal

Foto: Okänd

8apr

Lärande för hållbar verksamhetsutveckling

SeminariumDigitalt
Genomfördes 8 april 2021

Dialog som verktyg och tillit till att medarbetare växer med nya uppgifter och utökat ansvar. Det skapar bra förutsättningar för lärande på arbetsplatsen. Handboken Lärande för hållbar verksamhetsutveckling presenterades vid ett webbinarium anordnat av Afa För­säkring.

– Vi har märkt att man på många arbetsplatser vill ha stöd i hur man kan integrera hållbarhetsfrågor i sin verksamhetsutveckling. Vi har sett goda exempel inom vården på hur man har lyckats förbättra sitt ledarskap och sin arbetsmiljö. Så vi blev intresserade av vilka lärandeprocesser som har bidragit till förbättringar och ökad hållbarhet, sa Andrea Eriksson, docent i ergonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

– I det här projektet har vi tittat på hur lärande på individnivå, arbetsgruppsnivå och organisationsnivå samspelar med varandra. Vi har studerat hur samspelet bidrar till hållbarhet i form av hälsa, engagemang, förbättringar i arbetsmiljö och kvalitet och effektivitet.

Andrea Eriksson har tillsammans med Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, sammanställt lärdomarna från arbetsplatserna inom vården i handboken Lärande för hållbar verksamhetsutveckling. Boken består av tre delar som beskriver individens lärande, lärande i en arbetsgrupp och arbetsorganisationens lärande.

– För att forskningsresultaten ska bli lättare att ta till sig så formulerade vi ett antal nycklar. Den första nyckeln för individens lärande handlar om att ha en öppenhet för lärande. Den andra nyckeln beskriver hur man kan omforma sin arbetssituation så att den blir meningsfull, motiverande, angelägen och rimlig, sa Lotta Dellve.

– Den tredje nyckeln handlar om att hantera känslor. Det är inte ovanligt att utvecklingen i en arbetsgrupp avstannar för att man fastnar i känslor som irritation och frustration. Som individ kan man också hänföras, vilket kan lägga ett lock på andras utveckling. Så det här handlar egentligen om att vara medveten om sina känslor.

Lärande i arbetsgruppen och i organisationen

Handbokens andra del beskriver vad man kan göra på sin arbetsplats för att underlätta lärandet i en arbetsgrupp.

– Den här delen av boken handlar om hur en grupp kan växa i självständighet och hur man skapar ett gruppklimat som främjar lärande genom utveckling av positiva relationer. Här hittar man också verktyg för till exempel mötesformer som gruppen kan använda, sa Andrea Eriksson.

– Vi har sett i flera projekt att relationerna i en arbetsgrupp spelar stor roll. Vi kallar det för det sociala kapitalet i arbetsgruppen. Det handlar om att ha tillit både till varandra och till chef och ledning. Det handlar också bland annat om att känna sig accepterad i gruppen, att visa varandra uppskattning och att lyssna till varandra. Ett högt socialt kapital skapar arbetsglädje och ett positivt engagemang som leder till hållbarhet.

Handbokens tredje del beskriver hur man skapar förutsättningar för lärande i organisationen.

– Den här delen av boken har ett chefs- och ledarskapsperspektiv. Den första nyckeln här handlar om att chefer delar med sig av ledarskap och ansvar för att ge medarbetare utrymme att utvecklas. Den andra nyckeln visar hur man skapar en social arena som gynnar kunskapsutbyte i lärandet, sa Lotta Dellve.

Tips att ta med sig från dagens presentation

Moderator för dagens seminarium var Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa För­säkring. Hon avslutade seminariet med att ställa frågan vad vi åhörare främst kunde ta med oss från dagens presentation.

– Kom igång med lärandet genom att avsätta tid och att börja med de mest angelägna frågorna. Använd dialog som verktyg. Vi såg i projektet att det bidrar till förbättring av arbetsmiljö, kvalitet och effektivitet, sa Andrea Eriksson.

– Jag vill lägga till att man ska våga lita på att medarbetarna växer med utökade uppgifter och utökat ansvar. Och att man då som chef vågar släppa på kontrollen, det är viktigt, sa Lotta Dellve.

Webbinariet lockade 312 tittare. Se filmen ovan för att höra mer om handboken Lärande för hållbar verksamhetsutveckling.


Text: Adam Fredholm

Mer information

Handbok: Lärande för hållbar verksamhetsutveckling (interaktiv pdf).

Handbok: Lärande för hållbar verksamhetsutveckling (för utskrift).

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.