8sep

Samlad kunskap och nytt verktyg ska minska vibrationsskadorna

SeminariumFysiskt
Genomfördes 8 september 2016

Lage Burström, forskare vid Umeå universitet, presenterade den nya kunskapsöversikten ”Kärl- och nervskador i relation till expo­nering för handöverförda vibrationer” vid ett seminarium på AFA För­säkring den 8 september. Han har också deltagit i utvecklingen av verktyget Vibrationsstickan.

Hur känns det när kunskapen om vibrationsskador nu finns samlad?
– Det känns bra att vi nu har fått ihop underlaget till en gemensam kunskap så att vi har något att gå vidare med när det gäller forskning, utveckling och insatser i arbetslivet.

Vad är det viktigaste ni har hittat när ni ställt samman kunskapen?
– Det viktigaste är nog att vi har fått nivåer på hur stora riskerna är i samband med att man arbetar med handhållna vibrerande maskiner. Och det gäller såväl vita fingrar som neurologiska skador och karpaltunnelsyndrom.

Hur kan man använda kunskapsöversikten?
– Det är den första vetenskapliga sammanställningen när det gäller handöverförda vibrationer, det har saknats tidigare. Dessutom har vi gjort en mer detaljerad analys av det som finns publicerat inom området vibrationsskador. Fördelen med att få fram den här typen av underlag är att man kan använda det för att gå vidare när det gäller satsningar inom området.

Umeå universitet har tidigare tagit fram webbverktyget Exponeringskalkylatorn. Hittar de som arbetar med vibrerande maskiner till kalkylatorn?
– Delvis hittar man till den, men den är inte helt enkel att använda, den där kalkylatorn. Så därför presenterade vi idag en vibrationssticka under seminariet på AFA För­säkring. Det är en analog mätsticka, som vi på Umeå universitet har tagit fram i samarbete med AFA För­säkring.

Vad ser du att man behöver göra för att minska vibrationsskadorna?
– Vi har ju en god kunskap, nu gäller det att få den praktiskt tillämpad också. Det vill säga se till att riskbedömningarna i arbetslivet ökar så att man tidigt förhindrar att skador uppstår.

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.