Händer på tangentbord

Foto: Pixabay

18juni

Kunskapsöversikter inom arbetsmiljöområdet

SeminariumDigitalt
Genomfördes 18 juni 2020

SEMINARIET ÄR INSTÄLLT på grund av rådande situation med coronaviruset. Läs en kort intervju med Bengt Järvholm, från Umeå universitet, som berättar om den nya rapporten som skulle presenterats på seminariet. Rapporten finns även att ladda ner från denna sida. Se intervju och länk till rapporten nedan.

I den nya rapporten beskrivs var och hur man kan hitta översikter inom arbetsmiljöområdet och bedöma deras kvalitet. Arbetet med rapporten har finansierats av Afa Försäkring. 

– Den som söker och använder kunskapsöversikter bör vara medveten om att det finns många olika producenter av kunskapsöversikter och både syfte och kvalitet kan därmed variera, säger Bengt Järvholm, senior professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, som tagit fram rapporten.

– Det produceras många olika kunskapsöversikter idag inom arbetsmiljöområdet. Ibland innehåller de samma frågeställning och samma slutsatser, men det händer att slutsatserna skiljer sig åt, säger han.

Översikter är en genväg för att få fram kunskap inom arbetslivsområdet. Det krävs dock en viss kunskap och kritisk förmåga för att hitta dem, tolka resultaten och bedöma deras kvalitet.

– Det kan vara svårt även för en expert att bedöma om slutsatserna från en enstaka kunskapsöversikt ger en rättvisande bild av vad vetenskapen kommit fram till. För den som själv inte är expert behöver man hitta källor som man kan lita på, säger Bengt Järvholm.  

Rapporten ger en översikt om olika typer av kunskapsöversikter, deras terminologi, olika producenter av kunskapsöversikter och deras syften, hur man kan hitta dem och hur man kan bedöma kvaliteten. Rapporten skapar även förståelse för hur det kommer sig att slutsatserna i olika kunskapsöversikter kan bli så olika trots samma frågeställning som utgångspunkt.

– Syftet är att användarna lättare ska kunna hitta och värdera kvaliteten på en kunskapsöversikt, säger Bengt Järvholm.

Här kan du ladda ner den nya rapporten

Mer info: Afa Försäkring finansierar kunskapsöversikter som samlar kunskap i olika ämnen inom arbetsmiljöområdet. Kunskapsöversikterna ingår i den vetenskapliga skriftserien Arbete och hälsa som ges ut av Göteborgs universitet.