Händer på tangentbord

Foto: Pixabay

18juni

Kunskapsöversikter inom arbetsmiljöområdet

SeminariumDigitalt
Genomfördes 18 juni 2020

Seminariet blev inställt på grund av pandemin. Här kan du läsa en kort intervju med Bengt Järvholm, från Umeå universitet, som berättar om rapporten som skulle presenterats på seminariet.

I den nya rapporten beskrivs var och hur man kan hitta översikter inom arbetsmiljöområdet och bedöma deras kvalitet. Arbetet med rapporten har finansierats av Afa För­säkring. 

– Den som söker och använder kunskapsöversikter bör vara medveten om att det finns många olika producenter av kunskapsöversikter och både syfte och kvalitet kan därmed variera, säger Bengt Järvholm, senior professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, som tagit fram rapporten.

– Det produceras många olika kunskapsöversikter idag inom arbetsmiljöområdet. Ibland innehåller de samma frågeställning och samma slutsatser, men det händer att slutsatserna skiljer sig åt, säger han.

Översikter är en genväg för att få fram kunskap inom arbetslivsområdet. Det krävs dock en viss kunskap och kritisk förmåga för att hitta dem, tolka resultaten och bedöma deras kvalitet.

– Det kan vara svårt även för en expert att bedöma om slutsatserna från en enstaka kunskapsöversikt ger en rättvisande bild av vad vetenskapen kommit fram till. För den som själv inte är expert behöver man hitta källor som man kan lita på, säger Bengt Järvholm.  

Rapporten ger en översikt om olika typer av kunskapsöversikter, deras terminologi, olika producenter av kunskapsöversikter och deras syften, hur man kan hitta dem och hur man kan bedöma kvaliteten. Rapporten skapar även förståelse för hur det kommer sig att slutsatserna i olika kunskapsöversikter kan bli så olika trots samma frågeställning som utgångspunkt.

– Syftet är att användarna lättare ska kunna hitta och värdera kvaliteten på en kunskapsöversikt, säger Bengt Järvholm.

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.